Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Godów: 26 mln na inwestycje w 2023 roku. Radni uchwalili budżet na przyszły rok

Facebook Twitter

Gminne inwestycje to budowa przedszkola, kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz dróg. Założenia będą jednak trudne do zrealizowania, bo najważniejsze źródło dochodów, czyli udziały w podatku dochodowym, wskutek zmian, jest niższe niż przed rokiem o ponad 4 mln złotych.

fot. godow.pl

Prognozowane dochody gminy zostały oszacowane na 72 mln 428 tys. zł. Największy wpływ do budżetu stanowić będzie subwencja oświatowa 17 mln 230 tys. zł. Najważniejsze zadania to droga do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach, budowa przedszkola w Łaziskach, budowa oddziałów przedszkolnych przy szkole w Krostoszowicach, połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską i budowa kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach i Krostoszowicach. O szczegółach budżetu gminy Godów piszemy na radio90.pl.

Najważniejsze inwestycje wraz z kwotami, które zaplanowano na ich realizację w 2023 r. to:

 • budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach (kontynuacja zadania) – 2 mln 834 tys. zł,
 • budowa przedszkola w Łaziskach (kontynuacja zadania) – 8 mln 304 tys. zł,
 • budowa oddziałów przedszkolnych przy SP w Krostoszowicach – 4 mln 300 tys. zł,
 • budowa drogi – połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską (kontynuacja zadania) – 1 mln 683 tys. zł,
 • przebudowa budynku gminnego (dawne przedszkole) w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja – 1 mln 132 tys. zł,
 • projekt budowy drogi głównej południowej – 252 tys. zł,
 • budowa infrastruktury treningowej przy OSP w Łaziskach – 1 mln 576 tys. zł,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach i Krostoszowicach – 3 mln 200 tys. zł,
 • termomodernizacja budynku w Godowie przejętego od powiatu (kontynuacja zadania) – 1 mln 423 tys. zł,
 • budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie – 645 tys. zł,
 • dotacja dla powiatu na przebudowę ul. 1 Maja w Gołkowicach – 550 tys. zł,
 • pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę – 586 tys. zł

Na część wyżej wymienionych zadań Gmina otrzyma dofinansowanie zewnętrzne, które w 2023 r. wyniesie co najmniej 11 mln 100 tys. zł (1 mln 215 tys. zł to środki unijne, 9 mln 881 tys. zł to środki krajowe: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Zadłużenie pod kontrolą

Deficyt budżetowy, będący wynikiem realizowanych inwestycji, zaplanowano na kwotę 11 mln 407 tys. zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2023 ma stanowić kwotę blisko 22 mln zł. W każdym z lat objętych prognozą spłaty długu, wskaźnik zadłużenia zostaje zachowany z marginesem bezpieczeństwa. Kwoty dotyczące zadłużenia mogą ulec zmianie, kiedy do budżetu mogą zostać wprowadzone dodatkowe tzw. wolne środki. Ich kwota będzie znana po zakończeniu rozliczeń finansowych roku 2022.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 marca 2023