Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Godów: „Masz psa, masz obowiązki”. Pamiętajcie o smyczy!

Facebook Twitter

Urzędnicy w Godowie przypominają o obowiązkach w związku posiadaniem psa. Coraz częściej przyjmują zgłoszenia o wałęsających się swobodnie czworonogach. Złapanie takiego psa to dla gminy koszty: każde wyłapanie kosztuje gminę 200 zł a umieszczenie go w schronisku dla bezdomnych zwierząt to już koszt 1700 zł.

Urzędnicy cytują Kodeks Wykroczeń, w którym niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, może skończyć się grzywną do 250 złotych, a gdy pies zagraża zdrowiu czy życiu, mandat może być nawet dwa razy wyższy.

Kodeks wykroczeń wskazuje w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Mandat może wzrosnąć do 500 zł!

We wspomnianym artykule pojawił się dodatkowy paragraf, wprowadzony przez nowelizację rządowego rozporządzenia z 26 marca 2021 roku. Według niego stworzenie przez zwierzę zagrożenia zdrowia lub życia dla innych osób będzie karane mandatem do 500 zł. Niezależnie więc, czy pies jest na smyczy, czy jest puszczony luzem i inne osoby będą się bały jego zachowania, tego, że nagle do nich podbiegnie i będzie agresywne, wówczas właściciel czy osoba aktualnie sprawująca opiekę nad psem będzie odpowiadała z tego nowego paragrafu.

Napraw szkodę wyrządzoną przez pupila

Jak wspomniano powyżej, właściciel lub posiadacz psa albo innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić konsekwencje również natury cywilnej. Należy tutaj wskazać przede wszystkim na obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez posiadane zwierzę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że właściciel nie ponosi za to winy. Jednakże nawet w sytuacji braku winy właściciela, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody.

Psa wyprowadzaj na smyczy

Rada Gminy Godów uchwalając Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów, wprowadziła w nim obowiązek wyprowadzania psa na smyczy na terenach użytku publicznego przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, oddalonych od zabudowań i obiektów użyteczności publicznej i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Szczepienie przeciw wściekliźnie obowiązkowe

Obowiązkiem posiadaczy psów jest dokonywanie szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Uchylanie się od tego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (art 56 ust. 1 i art 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać, że każde wyłapanie błąkającego się zwierzęcia kosztuje gminę 200 zł a umieszczenie go w schronisku dla bezdomnych zwierząt to już koszt 1700 zł. Dlatego pamiętajmy o zabezpieczeniu posesji i dopilnowaniu swoich pupili, gdyż posiadanie zwierzęcia domowego to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj