Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Godów: Rusza kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Facebook Twitter

Od dziś (16.12.) mierniczy rozpoczynają prace terenowe. Tym razem odwiedzą posesje w Krostoszowicach, Łaziskach, Podbuczu i Skrzyszowie.

fot.LuizNaleto/ pixabay.com

Geodeci dokonują pomiarów i weryfikacji sposobu użytkowania gruntów zabudowanych. Z tego powodu mają prawo wejść na posesję i dokonać pomiarów. Nie mogą jednak domagać się wpuszczenia do domu. Wszyscy uprawnieni geodeci legitymują się pisemnym upoważnieniem wydanym przez starostę wodzisławskiego. Po zakończeniu prac terenowych, które potrwają do 15 września 2020 r. powstanie projekt, który będzie do wglądu zainteresowanych osób. Warto się z nim zapoznać ponieważ od tych danych zależy m.in. wysokość podatków płaconych w gminie.

Informacja o miejscu i czasie wyłożenia zostanie zamieszczona w prasie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Godów i Starostwa Powiatowego oraz na portalach internetowych. To ważne, by wtedy (w terminie wyłożenia) zgłosić się do Wydziału Geodezji i sprawdzić dane zaproponowane przez geodetów, ponieważ od tych danych zależy m.in. wysokość podatków płaconych w gminie. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego służy temu, aby już na tym etapie wnieść uwagi o ewentualnych nieścisłościach lub pomyłkach.

Zgodnie z przepisami, uwagi wniesione podczas wyłożenia, zostaną rozpatrzone w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia. Następnie dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie starostwa.

Wówczas będzie jeszcze jedna okazja, by zgłaszać uwagi do danych zawartych w ewidencji. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie miał do tego prawo w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa.

Ważne, by tych terminów „pilnować”. Zgłoszenie zarzutów do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po tych terminach – zgodnie z przepisami – będzie bowiem traktowane jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków i może wiązać się z kosztami po stronie zainteresowanej osoby.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj