Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Godów: Zdobądź Dofinansowanie na likwidację azbestu

Facebook Twitter

Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych w Gminie Godów. Tak jak w poprzednich latach można składać deklaracje o dopłaty do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych użytkowanych przez mieszkańców.

fot.pasja1000/ pixabay.com

Z dotacji pochodzącej ze środków własnych gminy będą mogli skorzystać właściciele, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Godów na lata 2012-2032”. Dofinansowanie nie obejmuje azbestu zdeponowanego na posesji. Dotacja wyniesie do 800,0 zł za tonę. Wnioski można składać do końca lipca.

Deklaracja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela budynku i tel. kontaktowy.
  • rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), jego adres oraz nr działki ewidencyjnej, na której znajduje się remontowany budynek
  • rodzaj eternitu (falisty, płaski)
  • orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem
  • planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc)
  • rodzaj nowego pokrycia dachowego

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i należy je składać w siedzibie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Zobacz też:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj