Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Górecka w Skoczowie po remoncie [FOTO]

Facebook Twitter

Górecka w Skoczowie po remoncie. Oprócz rozbudowy drogi powiatowej na odcinku ok. 1.2 km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) wybudowano nowy mostu nad Bajerką. Pierwszy etap remontu miał miejsce 6 lat temu. Wtedy wyremontowano pierwszy odcinek -od ronda w Skoczowie w stronę pierwszych torów kolejowych.

fot./www.powiat.cieszyn.pl

Teraz remontu doczekał się drugi odcinek, czyli od kolejnych torów do drogi S52. Pozostał do naprawy jeszcze jeden odcinek około 150 metrów zlokalizowany pomiędzy torami. Druga część remontu kosztowało 9,5 mln złotych z czego ponad 6 mln to dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych.

Zadanie inwestycyjne stanowiło kontynuację zrealizowanej w 2014 r. przebudowy odcinka ul. Góreckiej od ronda do pierwszego przejazdu kolejowego i obejmowało m.in.: rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej, rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego – przepustu na kanale „Bajerka” wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem skarpy poprzez budowę ściany oporowej (umocnienie i zabezpieczenie skarp), budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi: – ul. Budowlanych, ul. Bajerki, budowę chodnika dla pieszych, budowę poboczy utwardzonych, przebudowę zjazdów do posesji, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch wylotów do kanału ,,Bajerka’’, budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemnego, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano zakres robót usytuowanych poza pasem drogowym: budowę sięgacza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Wisła, przebudowę nawierzchni zjazdów, zmianę przebiegu Bajerki (przed i za obiektem), rozbiórkę ogrodzenia i banerów.

Wartość zadania wyniosła ok. 9,5 mln zł, z czego 6,18 mln zł brutto stanowiło dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostały wkład własny w wysokości 3,32 mln zł został finansowany po połowie przez Gminę Skoczów i Powiat Cieszyński.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj