Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Granty na wymianę źródeł ciepła. Rybnik przyjmuje wnioski

Facebook Twitter

Przez majowym weekendem, w Rybniku ruszył nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych. Przewidywana kwota przeznaczona na granty to 5,348,000 zł. Adresatami naboru są właściciele nieruchomości, którzy planują wymianę źródła ciepła w 2022 i do połowy 2023 roku.

Termin i miejsce składania deklaracji o przyznanie grantu:
• Termin składania deklaracji: od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r.
• Miejsce składania deklaracji: kancelaria Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w godzinach wyznaczonych do obsługi klientów.
• O przyznaniu grantu nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a rodzaj nowego ogrzewania, najwyżej punktowane będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dla mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem grantu zostanie uruchomiony specjalny punkt konsultacyjno- informacyjny, który będzie mieścił się na rybnickim kampusie przy ul. Rudzkiej 13 w budynku C w pokoju nr 3.3. Punkt ten będzie czynny w dniach od 5 do 27 maja, w następujących dniach i godzinach:
• wtorek: 8:30 -14:30,
• środa: 8:30 – 14:30,
• czwartek: 11:00 – 17:00.

W tym samym czasie informacje uzyskać będzie można również pod nr tel.: 722 299 213

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, wizyta w punkcie będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się, dzwoniąc pod nr tel. 722 299 213 w dniach i godzinach kiedy czynny będzie punkt!

Podstawowe założenia regulaminu:

• Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto Rybnik środków UE w ramach konkursu z poddziałania 4.6.1 RPO WSL 2014-2020.
• Ze względu na narzucone przez Urząd Marszałkowski wymogi, co do terminu realizacji projektu dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które planują wymieniać źródła ciepła w 2022 r. i do połowy 2023 r. (źródła wymieniane w 2021 r. nie będą kwalifikowały się do wsparcia).
• Dofinansowanie może uzyskać tylko właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego.
• Dofinansowanie jest przyznawane niezależnie od dochodów.
• Każdy budynek zgłaszany do dofinansowania musi spełniać tzw. minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 ust.4 regulaminu naboru. W przypadku, gdy budynek nie spełnia standardu w momencie składania deklaracji udziału w projekcie, jego właściciel może zadeklarować dostosowanie go do tego standardu, jednak nie później niż do 15 maja 2023 r. Przy docieplaniu przegród budowlanych budynku oraz wymianie okien i drzwi można korzystać z programu „Czyste Powietrze”.
• Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wszystkich źródeł bezklasowych (w tym klasy 1,2 i 3 wg normy PN-EN 303-5:2002)
• Dofinansowanie będzie obejmować wymianę dotychczasowego źródła na: podłączenie się do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne oraz dodatkowo na modernizację instalacji c.o. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na źródła oparte o węgiel.
• Dofinansowania na inne źródła ciepła niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej są możliwe wyłącznie, gdy podłączenie to jest niemożliwe pod względem technicznym do 15.05.2023 r. lub gdy koszt przyłącza przekracza 5 000 zł. Osoby zamieszkujące w dzielnicach, w których istnieje sieć ciepłownicza tj. Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia będą musiały dostarczyć informację z właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej o technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i kosztach wykonania przyłącza.
• Wysokość dofinansowania wynosi do 25 000 zł na 1 budynek (od 3 000 do 20 000 zł na źródło oraz 5000 zł na wymianę instalacji c.o.)
• Dofinansowanie można łączyć z dofinansowaniem z ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste powietrze”. W przypadku równoległego korzystania z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła lub modernizację instalacji c.o. dofinansowanie przyznane przez Miasto Rybnik będzie obniżane o połowę.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 9 maja 2021