StartKultura Się dzieje

Idziesz na wernisaż, wychodzisz z cennym plakatem

To afisze autorstwa Kai Renkas i Ryszarda Kai do wystawy Kaja i Kaja w ramach ‚Nocy w Galerii’ i z okazji 55- lecie Jastrzębia.

Najbliższy wernisaż w ‚Epicentrum’ już w piątek (8.02.), o 17.30 otwarcie wystawy rysunku i malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wystawa będzie można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, do 28 lutego 2019 r.

Pracownia Sztuk Wizualnych jest pracownią do wyboru o 30- letniej tradycji. Od 2009 roku przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku na kierunku wzornictwo oraz pracownia do wyboru dla studentów na II roku Wydziału Projektowego. Pracownia stwarza możliwość pogłębiania wiedzy, poszerzania i doskonalenia umiejętności oraz wspomagania problematyki dyplomowej studentom studiów II stopnia studiów magisterskich. Celem pracowni jest tworzenie możliwości rozwoju osobowości twórczej studentów – kształtowanie umiejętności posługiwania się formą plastyczną w celu zapisu wrażeń, wyobrażeń oraz koncepcji i idei projektowej; rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i świadomości plastycznej – uświadomienie genezy znaków plastycznych oraz relacji zachodzących między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka wizualnego; tworzenia warunków do kształtowania indywidualnych postaw twórczych oraz skali wartości estetycznych. Podstawową formę kształcenia w fazie wstępnej stanowi studium bezpośrednie w postaci ćwiczeń interpretacyjnych oscylujących od analiz do syntez. Formą uzupełniającą są ćwiczenia kompozycyjne i szkice. W latach wyższych student decyduje o swoich wyborach i drodze własnego rozwoju twórczego. Od II roku studenci mogą realizować się w formie malarskiej, rysunkowej, w działaniach przestrzennych i przy użyciu mediów elektronicznych. Ukierunkowanie doświadczeń następuje poprzez wykłady wprowadzające i podsumowujące, korekty i przeglądy indywidualne, dyskusje oraz przeglądy zbiorowe. Prace studentów były wielokrotnie eksponowane w galeriach poza uczelnią.

Zostaw komentarz