Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Imielin, Mysłowice, Pszczyna i Rybnik razem przeciwko nowym kopalniom

Facebook Twitter

Jutro (28.09.) popołudniu w Imielinie przedstawiciele stowarzyszeń i nieformalnych inicjatyw sprzeciwiających się budowom kopalń w Imielinie, Mysłowicach, Pszczynie i Rybniku podpiszą porozumienie. Będą współpracować i wspierać się w proteście przeciw nowym kopalniom.

Oto wstępny tekst porozumienia:

Koalicja społeczna „Sprawiedliwa Transformacja Śląska” została zawiązana dla podejmowania działań w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego i obszarów życia mieszkańców regionu Śląska przed negatywnymi wpływami eksploatacji podziemnej lub odkrywkowej kopalin.

Cele:

 • Sprawiedliwa transformacja Śląska
 • Poprawa jakości życia mieszkańców w regionie
 • Wspieranie działań społeczności lokalnych w zakresie zapobieganie i usuwania szkód górniczych
 • Ochrona zasobów wody pitnej i środowiska naturalnego regionu
 • Inicjowanie działań wspierających rewitalizację miejsc zdegradowanych
 • Budowanie świadomości ekologicznej
 • Działania
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń
 • Współpraca z krajowymi organizacjami społecznymi i ekologicznymi
 • Współpraca z ekspertami
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Współpraca z medialnymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi
 • Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez organizację spotkań , pikników, wykładów, akcji społecznych, protestów, pikiet i innych
 • Inicjowanie lokalnych programów
 • Wzajemne wsparcie informacyjne w prasie, radiu, telewizji, mediach społecznościowych
 • Uczestnictwo przedstawicieli koalicji w spotkaniach, konferencjach, sympozjach regionalnych krajowych i międzynarodowych
 • Uczestnictwo przedstawicieli koalicji w pracach zespołów, grup roboczych powoływanych przez organy administracji lub organizacje społeczne, ekologiczne, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Sygnatariusze porozumienia (w kolejności alfabetycznej):
Stowarzyszenie „Granice Natury”
Stowarzyszenie „Nasz Imielin”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia”
Akcja społeczna „Nie Dla Eksploatacji złoża Paruszowiec”
Akcja społeczna „Ratujmy Imielin”
Stowarzyszenie „Zielony Imielin”
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej

Jednocześnie stowarzyszenia zbierają podpisy pod sprzeciwem wobec projektu specustawy górniczej. Chcą go wysłać do premiera.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 16 maja 2022