Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Informacje o wypłacie dodatku energetycznego w Raciborzu

Facebook Twitter

OPS informuje, że wypłata dodatku energetycznego w kasie ośrodka dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego, odbędzie się w piątek (10.07.) w godzinach od 11.00 do 12.00.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie wypłaty

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu prosi o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych. Ośrodek przypomina, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, proszone są o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji. Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:

  • 28 1050 1328 1000 0004 0003 3049
  • 66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań pracownicy ośrodka pozostają do dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 11 maja 2021