Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Innowacyjność rybnickich wodociągów elementem strategicznego rozwoju technologii na przestrzeni ostatnich 20 lat [materiał partnera]

Facebook Twitter

Działalność PWiK Sp. z o.o. w Rybniku to przede wszystkim zaopatrywanie mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw w wodę oraz oczyszczanie ścieków.

„Sięgnij po orzeźwienie” w wodomacie

Wdrażane innowacyjne technologie przede wszystkim mają służyć mieszkańcom – z myślą o nich powstał wodomat uruchomiony do użytku w 2015 roku. Ten bezobsługowy sklepik z wodą jest dostępny dla rybniczan od wiosny do jesieni na ul. Skłodowskiej-Curie.

Urządzenie podłączone do sieci wodociągowej umożliwia skosztowanie rybnickiej kranówki wprost z pierwszego własnego ujęcia PWiK Rybnik na ulicy Tęczowej.

Monitoring sieci

Sieć wodociągowa o długości blisko 1200 km wymaga inwestycji i remontów. Jednak nie tylko tak rybniccy wodociągowcy utrzymują sieć w ciągłej sprawności tak, aby mieszkańcy Rybnika, instytucje i przedsiębiorstwa miały zagwarantowany dostęp do nieprzerwanych dostaw wody o wysokiej jakości. Opracowany wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach i wdrożony w Spółce Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku pozwala na monitorowanie on-line infrastruktury wod. i daje możliwość:

  • aktywnej kontroli wycieków i minimalizowania strat wody (obecnie: 3,30% w skali roku 2021)
  • zarządzania cieśnieniem w sieci,
  • szybkiej naprawy oraz
  • trafnej kwalifikacji odcinków sieci celem modernizacji.

Dywersyfikacja dostaw wody

Kolejnym przykładem zaawansowanej technologii jest ultrafiltracja membranowa umożliwiająca przefiltrowanie 90 m3 wody na godzinę zastosowana w wybudowanej w 2018 roku Stacji Uzdatniania Wody w Rybniku-Boguszowicach na ulicy Rajskiej. Dzięki kolejnemu – obok studni na ulicy Tęczowej w centrum miasta – własnemu ujęciu wody na ulicy Rajskiej – Spółka wzmocniła bezpieczeństwo dostaw wody dla Miasta Rybnika.

Społecznie odpowiedzialni

Społeczna odpowiedzialność biznesu to element dbałości rybnickich wodociągów o środowisko naturalne – ochronę wodnych zasobów Ziemi zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego.

Od lat rybnickie wodociągi edukują dzieci i dorosłych w toku kampanii informacyjnych i ekologicznych, dzięki którym można przekonać się zaletach picia wody kranowej. Rybniccy wodociągowcy zachęcają do picia kranówki w kampaniach „Jest kran – jest fun”, „Kranówka nie gryzie” oraz przez zabawę – gra mobilna „Wpław po skarb”.

Nie można zapominać również o właściwym użytkowaniu sieci kanalizacyjnej – ścieżka edukacyjna na rybnickiej oczyszczalni, e-lekcje dla uczniów rybnickich podstawówek oraz kolejne konkursy o tematyce ekologicznej mają na celu wzrost świadomości ekologicznej rybniczan, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych i pogłębiania się suszy hydrologicznej.

Zobacz wideo:

Więcej na www.pwik-rybnik.pl.

Adres:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,
  • ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik,
  • tel. 32 432 80 00,
  • email: pwik@pwik-rybnik.pl.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 lipca 2022