Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Istebna cieszy się z pieniędzy na drogę

Facebook Twitter

Na to czekali turyści i mieszkańcy Istebnej. Gmina otrzymała najwyższe kwotowo dofinansowanie z pośród 69 przyznanych dotacji w woj. śląskim z Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze poprawią m.in. dojazd dla narciarzy.

To zadanie „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej etap II”. Gmina Istebna otrzymała najwyższe kwotowo dofinansowanie z pośród 69 przyznanych dotacji w woj. śląskim dla zadań gminnych z listy podstawowej. Kwota pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dotacji wynosi 7.032.325,00 zł, co stanowi ogółem 75% wartości złożonego do dofinansowania projektu – ogółem wartość projektu: 9.376.434,00 zł. Zakres zadania to rozbudowa drogi o dł. 848 mb.

Warto podkreślić, że w poprzednim roku zadanie to miało być dofinansowane kwotą 50% to jest 2.937.565,00 zł. Jednakże w wyniku postępowania przetargowego inwestycja musiała być wykonana znacznie drożej i wartość przewidywanej dotacji stanowiła by tylko 30 % wartości zadania. W związku z tym wójt odstąpiła realizacji zadania z powodu zbyt dużych nakładów środków własnych. Wówczas Pani Wójt Łucja Michałek podjęła starania, o uzyskanie wyższego poziomu wsparcia.

– tłumaczy Aneta Legierska, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej w Istebnej. W tym celu zostało wystosowane specjalne pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Z dzisiejszej perspektywy widzimy, iż podjęte działania były słuszne i skuteczne, a odniesiony sukces jest wyjątkowo cenny biorąc pod uwagę realia budżetowe naszej gminy.

– mówi Legierska.

Rozbudowa drogi gminnej Zaolzie jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności oraz turystycznego rozwoju.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj