Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Izba Skarbowa szuka chętnych do pracy

Facebook Twitter

Praca szuka człowieka. Śląska Służba Celno – Skarbowa oferuje etaty. Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby, powinny posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć nieposzlakowaną opinię.

mat.prasowe

Jak informuje nadkom. Grażyna Kmiecik z referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach:

Postępowanie kwalifikacyjne do służby składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą: m.in. test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień politycznych i społeczno-gospodarczych, test sprawności fizycznej, testy osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Zakres zadań na stanowiskach w jednostkach obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj