StartWiadomości Wiadomości dnia

Jak inwestować to w śląskim. Tak wynika z obszernych analiz

Atutami naszego regionu są bardzo obszerne zasoby pracy, drugi największy w kraju rynek zbytu, bardzo wysoka aktywność regionu wobec inwestorów oraz dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza i społeczna. Podkreślono także rolę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Województwo śląskie przoduje w ujęciu branżowym pod względem inwestycji przemysłowych i usługowych. W przypadku inwestycji w branży zaawansowanych technologii plasujemy się na czwartym miejscu.

„Cieszę się, że po raz kolejny jesteśmy liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Naszym największym atutem są ludzie, świetnie wykształceni, pracowici i kreatywni, co podkreślają przedsiębiorcy, którzy lokują u nas swoje interesy. Trudniej jest utrzymać się na szczycie niż go zdobyć, dlatego cały czas wysoko stawiamy sobie poprzeczkę i chcemy zapewnić inwestorom jak najlepsze warunki” – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

Jak podkreślają twórcy raportu, zdecydowanym liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej pozostaje województwo śląskie. Atutami naszego regionu są bardzo obszerne zasoby pracy, drugi największy w kraju rynek zbytu, bardzo wysoka aktywność regionu wobec inwestorów oraz dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza i społeczna. Podkreślono także rolę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Województwo śląskie przoduje w ujęciu branżowym pod względem inwestycji przemysłowych i usługowych. W przypadku inwestycji w branży zaawansowanych technologii plasujemy się na czwartym miejscu. Jedynym istotnym mankamentem, wskazanym przez twórców raportu, pozostaje trzeci najniższy na tle pozostałych województw poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Bardzo dobre miejsca, szczególnie w przypadku inwestycji przemysłowych oraz usługowych, zajmują również podregiony województwa śląskiego.

Raport jest efektem projektu badawczego przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Jego celem jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw i podregionów. Atrakcyjność inwestycyjna jest w tym wypadku rozumiana jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zostaw komentarz