Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jak samorządy pomagają swoim przedsiębiorcom?

Facebook Twitter

Śląski Związek Gmin i Powiatów zebrał wśród samorządów lokalnych informacje o tym, jakie formy wsparcia są już aktualnie stosowane lub przygotowywane do wdrożenia.

To lista różnych instrumentów wsparcia, które podajemy jako przykłady. To, czy konkretny instrument jest wprowadzany lub rozważany w danym mieście, zależy m.in. od sytuacji finansowej konkretnego samorządu. Jednak bezdyskusyjne jest to, że samorządy starają się wyciągać pomocną dłoń

– mówi Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika.

Tegoroczne budżety samorządowe jeszcze przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa były znacząco obniżone. Pogarszająca się kondycja finansowa samorządów lokalnych to skutek między innymi zmniejszenia dochodów z PIT, wzrostu cen energii czy wzrostu kosztów usług oferowanych samorządom przez firmy na rynku. Mimo to, gminy i powiaty w miarę swoich możliwości proponują pomoc i przedsiębiorcom, i mieszkańcom.

Bonifikaty, odroczenia, umorzenia – najczęściej stosowane

Z zebranych informacji wynika, że najczęstszym instrumentem wsparcia jest obniżenie stawek czynszu za lokale użytkowe oraz dzierżawę na określonych warunkach. Równie często jest to też odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości, za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii

– wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik Rudy Śląskiej, członek Komisji Skarbników Związku i dodaje:

W szczególnych przypadkach gminy decydują się na umorzenie zaległości z wyżej wskazanych tytułów, za wspominany już okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

Możliwe jest również czasowe zwolnienie z obowiązku opłat czynszowych i za dzierżawę, jeśli przedsiębiorca został zmuszony do zamknięcia swoich lokali użytkowych (i zawiesił działalność gospodarczą).

Z kolei wspominane już odraczanie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości (należnych za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii) odnosi się do takich zobowiązań jak:

  • kwoty podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, rolny, leśny);
  • czynsz za najem lokali użytkowych będących w zasobie gminy);
  • opłata za dzierżawę gruntu.

Wśród możliwych rozwiązań pojawia się także umorzenie w całości lub części odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W większości przypadków instrumenty te mogą być uruchomione na wniosek konkretnego przedsiębiorcy. Każdorazowo taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i w oparciu o ocenę aktualnej sytuacji danego podmiotu gospodarczego. To wszystko musi się oczywiście odbywać zgodnie z przepisami pomocy publicznej dla przedsiębiorców

– mówi Ewa Guziel.

Inne formy wsparcia też są potrzebne

Aktywność samorządów lokalnych w tym trudnym czasie to też szereg innych, nowych inicjatyw, które są odpowiedzią na bieżące potrzeby mieszkańców. Często są one realizowane we współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami, grupami nieformalnymi czy podmiotami gospodarczymi. Gminy i powiaty poprzez strony internetowe m.in. zachęcają do korzystania z usług lokalnych rzemieślników, usług cateringowych z dowozem do domu czy same organizują akcje dostarczania żywności do osób starszych, potrzebujących lub tych, które odbywają kwarantannę.

Wszyscy od kilku tygodni funkcjonujemy na zupełnie innych warunkach. Samorządy lokalne z dnia na dzień musiały dostosować swój sposób działania do nowych okoliczności, a ich wyznacznikiem jest bezpieczeństwo mieszkańców

– mówi Witold Magryś, dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Związek na co dzień wspiera gminy i powiaty w województwie śląskim w różnych formach, najczęściej poprzez bezpośredni kontakt i organizację szeregu spotkań. W obecnej sytuacji swoje zadania musi wykonywać zupełnie inaczej.

Moment, w którym się teraz znajdujemy jest też swego rodzaju wyzwaniem dla naszej organizacji. Mimo trudności staramy się szybko reagować i wspierać samorządy lokalne w rozwiązywaniu, często zupełnie nowych, problemów. Robimy to poprzez kierowanie do władz centralnych lub regionalnych najważniejszych postulatów samorządowych dotyczących aktualnej sytuacji. Równie ważnym zadaniem naszego związku w tym okresie jest wymiana informacji związanych z zarządzaniem kryzysem, z którym przyszło nam się mierzyć

– podsumowuje Witold Magryś.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 15 lipca 2024