Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze? [materiał partnera]

Facebook Twitter

Na Górnym Śląsku nadal funkcjonuje ponad 20 zakładów górniczych, gdzie wydobywane są złoża kopalniane. Na skutek eksploatacji zarówno obiekty budowlane, jak i grunty czy pola mogą doznać wielu uszczerbków. Kopalnia czy też Skarb Państwa zobowiązani są do naprawienia powstałych szkód. Jak ubiegać się o odszkodowanie i nie pogubić się w gąszczu przepisów? Najlepiej zlecić to specjalistom.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody górnicze, spotkaliśmy się z Bernadetą Rduch z firmy Kompensata.

Bernadeta Rduch: Szkody górnicze to dość szeroki temat, zaczyna się już tak naprawdę na etapie projektowania budynku. Wiele osób podejmując decyzję o budowie domu, nie zdaje sobie sprawy, że ich nieruchomość może być poddawana wpływom górniczym, a tym samym powinni oni odpowiednio swój budynek zabezpieczyć. Co za tym idzie, kopalnia powinna zwrócić ten nadkład na budynek, który nie byłby konieczny, gdyby takowe projektowane wpływy nie miały miejsca.

Radio 90: Poniesiony koszt kopalnia powinna zwrócić?

Bernadeta Rduch: Tak, ale nie cały koszt. Kopalnia powinna zwrócić uzasadniony dodatkowy nadkład na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi, co wynika z różnicy pomiędzy poniesionymi nakładami a tymi, które musiałyby zostać poniesione, niezależnie do czynnika górniczego.

Radio 90: Zwrot nadkładu przysługuje każdemu?

Bernadeta Rduch: Każdemu, kto go poniósł w sposób zasadny. Proceduralnie wygląda to tak, że projektant kieruje do kopalni zapytanie o projektowaną kategorię wpływów górniczych, jak i innych zagrożeń,  przed którymi powinien być zabezpieczony budynek. Mowa jest tu o wniosku o wydanie opinii geologiczno-górniczej. Na tej podstawie projektant przyjmuje niezbędne rozwiązania konstrukcyjne, po których wykonaniu zasadnym jest wystąpienie do kopalni o zwrot tychże dodatkowych prac. Częstym problemem jest, że poszkodowani, którzy takowe nakłady dodatkowe ponieśli, nie wiedzą, że to roszczenie również ulega przedawnieniu po 5 latach od poniesienia nakładu.

Radio 90: Nie ma znaczenia czy to kopalnie PGG, czy JSW, czy jeszcze jakieś inne?

Bernadeta Rduch: Bez znaczenia, czasem mamy partycypację kilku kopalń w jednej sprawie, ale to zawsze wynika z indywidualnej sytuacji.

Radio 90: Co z kopalniami, które już nie wydobywają, ale możliwość wystąpienia szkód górniczych jest nadal możliwa?

Bernadeta Rduch: Ma Pan zapewne na myśli reaktywację starych zrobów lub nałożenia się wpływów różnych zakładów. Przykładem może być najbliżej nas  KWK „Anna”. Przejęta do struktur RSK, czyli Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Na tym terenie gdzie występowały wpływy KWK „Anna” dziś nadal podlega wpływom KWK „Rydułtowy”. Właśnie na tego typu terenie występuje partycypacja w zapłacie odszkodowania pomiędzy SRK a kopalnią „Rydułtowy”.

Radio 90: Jakie są rodzaje szkód górniczych?

Bernadeta Rduch: To pęknięcia, zarysowania, ale i nie tylko. W przypadku silnych wpływów górniczych budynek może się wychylić. Poszkodowani często nie posiadają stosownej wiedzy, jakie wychylenia przyznają im określone możliwości naprawy. Przyjmuje się powszechnie, że pochylenia mniejsze niż 1 cm/m stanowią pochyły o tzw. uciążliwości nieodczuwalnej, które nie wymagają naprawy. W przypadku pochyleń warto każdorazowo zweryfikować ich wartość i monitorować ich zmiany.

Radio 90: Jakie jeszcze błędy często popełniają klienci starający się o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych?

Bernadeta Rduch: Na pewno zbyt duże zawierzenie stanowisku kopalni. Poszkodowani często go nie weryfikują, a które nie rzadko jest jednostronnie określone. Kolejnym błędem jest podpisywanie ugód, bez analizy skutków ich zawarcia. Zapewnienie należytej reprezentacji interesów poszkodowanych to cel naszej spółki Kompensata. Wspieramy poszkodowanych na każdym etapie sprawy, między innymi podczas pomiarów, oględzin, ale również w sądzie- jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Radio 90: Za szkodę górniczą można uznać pęknięcia, przechylenia budynku. Coś jeszcze?

Bernadeta Rduch: Są to też deformacje terenu czy zalania. W wyniku eksploatacji może mieć miejsce zmiana stosunków wodnych.

Radio 90: Odszkodowania za poniesione szkody górnicze dotyczą nie tylko budynków, ale także gruntów i plonów?

Bernadeta Rduch: Dokładnie. Mogą one dotyczyć całości gruntu (np. w przypadku ich zalania), lub też ich części (np. w przypadku wystąpienia progów terenowych czy zapadlisk). Następstwem powyższego może być niemożność zabudowy nowymi budynkami – lub też w przypadku terenów uprawnych – ich degradacji i spadek plonowań.

Radio 90: Co z mieszkaniami? Te też podlegają pod szkody górnicze?

Bernadeta Rduch: Jak najbardziej. Jeśli jest własnościowe, to właściciel posiada kompetencję do egzekwowania roszczenia o naprawę szkód na tych elementach. W przypadku najmowania mieszkań to właściciel będzie uprawniony do dochodzenia tychże szkód. Często bywa tak, że to spółdzielnie i wspólnoty wstępują przeciwko kopalni z roszczeniem (np. w przypadku kamienic).

Radio 90: Co powinienem zrobić, jeżeli zamierzam zakupić nieruchomość na terenie, które jest objęte szkodami górniczymi?

Bernadeta Rduch: Przede wszystkim zweryfikować, czy były właściciel uzyskał już odszkodowanie oraz, czy zgłaszał jakieś szkody. Nowy właściciel, aby móc dochodzić roszczeń o naprawę szkód, powinien w drodze cesji nabyć wierzytelność do ich dochodzenia (np. w umowie cesji lub zapisie aktu notarialnego), ponieważ takowe uprawnienie nie przechodzi w sposób automatyczny.

Radio 90: Od czego trzeba zacząć, żeby się dowiedzieć, czy mam szansę na uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody górnicze?

Bernadeta Rduch: Skontaktować się z nami i umówić na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie w celu zapoznania się z Państwa sprawą. Nasz model współpracy oparty jest wyłącznie na prowizji od sukcesu, przejmując na siebie koszty niezbędne do prowadzenia sprawy, niezależenie od etapu postępowania. Zapraszamy do kontaktu.

Adres

  • Kompensata
  • ul. Ofiar terroru 12,
  • 44-280 Rydułtowy
  • e-mail: rydultowy@kompensata.com.pl
  • Telefon+48 534 545 753​
    +48 32 440 86 55
  • https://www.kompensata.com.pl/

Dojazd

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj