Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębianie mogą współdecydować o wydawaniu pieniędzy z miejskiej kasy

Facebook Twitter

Do dyspozycji mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok jest 1,5 mln zł. Pieniądze te zostały podzielone na 21 sołectw i osiedli, w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Propozycję projektu może zgłosić co najmniej 15 mieszkańców, a także sołtys lub zarząd osiedla. O tym, jaki pomysł zostanie zrealizowany, zdecydują w drodze głosowania mieszkańcy. projekty można zgłaszać do końca lutego.

Zadanie musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi dotyczyć terenów i obiektów będących własnością miasta, być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Projekty zadań powinny dotyczyć obszaru danego sołectwa czy osiedla, ale dopuszcza się też możliwość przygotowania takich, które obejmą kilka jednostek.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj