Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębie-Zdrój: Odpady muszą być posegregowane

Facebook Twitter

Odpady by były odebrane, muszą być posegregowane - przypominają urzędnicy z Jastrzębia-Zdroju. Od 1 stycznia 2021 r. nie ma możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wybierając podwyższoną stawkę opłaty i brak segregacji.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkowe. Jeśli nie będzie wykonywane wówczas firma odbierająca śmieci, sporządzi dokumentację fotograficzną oraz poinformuje o tym fakcie Urząd Miasta. Konsekwencją będzie podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy:

  • odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach z podziałem na odpowiednie frakcje, tj. na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz pozostałe po segregacji, czyli tzw. niesegregowane (zmieszane),
  • odpady, które nie wymagają pojemników do ich gromadzenia, zbierane są odrębnie i selektywnie w miejscu gromadzenia odpadów wyznaczonym przez właściciela nieruchomości.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj