Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębscy strażacy oddali osocze [FOTO]

Facebook Twitter

To ozdrowieńcy, czyli osoby, które przebyły chorobę COVID-19 i mogą teraz pomóc w walce z wirusem innym zakażonym. W sumie chęć oddania osocza wyraziło 14 osób.

Fot. jsw.pl

Po wstępnej weryfikacji przeprowadzonej przez Odział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jastrzębiu zakwalifikowano 6 strażaków, którzy w sumie oddali ponad 3 litry osocza.

W Radiu 90 przypominamy warunki, jakie należy spełnić, aby móc oddać osocze!

Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) Link do Rozporządzenia!
• przechorowały COVID-19 bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:
– 28 dni od zakończenia objawów;
– 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
– są w wieku 18-65 lat;
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Rekomendowany jest wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane żadne dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 marca 2021