Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębska Spóła Węglowa odczuła skutki pandemii

Facebook Twitter

Jastrzębska Spóła Węglowa jest na minusie, biorąc pod uwagę pierwsze półrocze, prawie miliard złotych. Jak tłumaczą w JSW: ,,Pandemia COVID-19 obniżyła poziom zużycia stali w całej Unii Europejskiej i we wszystkich regionach świata''.

Fot. Dawid Lach

Różnego rodzaju restrykcje (gospodarcze, społeczne itd.) wdrożone przez rządy od marca 2020 roku, wywarły znaczący wpływ na działalność produkcyjną i sektory przemysłowe wykorzystujące stal, szczególnie sektor samochodowy. Produkcja stali w Unii Europejskiej spadła o o ponad 18,5% (18,7%), a na świecie o 6%, co przełożyło się na zmniejszenie popytu na produkowany przez spółkę węgiel metalurgiczny i koks.

W drugim kwartale bardziej odczuwalny był spadek zapotrzebowania na koks, dlatego też – biorąc pod uwagę sytuację na rynku europejskim – znacząco zwiększono wysyłki koksu na rynki zamorskie, pozyskując nowych odbiorców stanowiących alternatywę dla niepewnego rynku europejskiego. JSW realizuje sprzedaż głównie w oparciu o kontrakty wieloletnie, które nie zostały wypowiedziane, a jedynie „okresowo” ograniczone i powrócą do pełnej realizacji po ustaniu ograniczeń spowodowanych COVID-19.

Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej. W pierwszych 6 miesiącach produkcja węgla wyniosła 6,7 mln ton, a produkcja koksu 1,6 mln ton. Udział produkcji węgla metalurgicznego i do celów energetycznych produkcji netto ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł odpowiednio 79% i 21%. Oznacza to, że produkcja węgla metalurgicznego była wyższa o 0,4 mln ton niż rok wcześniej.

Ceny węgla metalurgicznego i koksu za sześć pierwszych miesięcy tego roku osiągnęły odpowiednio 487,78 zł za tonę i 792,98 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JSW w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 3,5 mld zł i były o 26,5% niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. To efekt mniejszej sprzedaży i niższych cen sprzedaży węgla, koksu oraz węglopochodnych. Uzyskane przez GK JSW średnie ceny sprzedaży węgla metalurgicznego były niższe o 30,4%, węgla do celów energetycznych o 8%, a koksu o 31%.

Obecnie Grupa Kapitałowa JSW zatrudnia 30 762 osób, w tym 22 325 w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej to największy producent wysokiej jakości węgla metalurgicznego typu hard i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Grupa prowadzi działalność w oparciu o dwie główne linie biznesowe: górniczą, obejmującą wydobycie węgla (głównie metalurgicznego) oraz koksowniczą, obejmującą produkcję pełnej gamy produktów koksowniczych. Około 40% wyprodukowanego w pierwszym półroczu 2020 roku przez Grupę węgla metalurgicznego przetworzone zostało przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj