Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębska Spółka Węglowa: Będzie podziemne połączenie dwóch kopalni

Facebook Twitter

Będzie podziemne połączenie wentylacyjne dwóch kopalni. Blisko 7-kilometrowym korytarzem połączony zostanie "Budryk" z "Knurowem". Inwestycję ma być zrealizowana w ciągu najbliższych trzech lat.

fot. Dawid Lach/ jsw.pl

Aby połączyć szyb „Aniołki” w Ruchu Knurów z szybem VI kopalni Budryk, trzeba będzie wydrążyć ok. 6900 metrów wyrobisk. Równocześnie będą drążone w sumie cztery wyrobiska, trzy na Ruchu Knurów i jedno na KWK Budryk. Sporo pracy jest do wykonania w samym szybie „Aniołki”. W głównej mierze jest to związane z likwidacją wyposażenia szybu łącznie z naczyniem wyciągowym w rurze szybowej, likwidacją wlotów na poszczególnych poziomach i zabudową nowych rurociągów oraz zabudową nowej, wydajniejszej stacji wentylatorów głównych.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej połączone są ze sobą ruchy Borynia, Zofiówka i Jastrzębie-Bzie oraz Ruch Knurów z Ruchem Szczygłowice.

Połączenie obu kopalni jest alternatywą do budowy nowego szybu wydechowego w zachodniej części obszaru górniczego KWK Budryk. Szyb IV był planowany na etapie projektowania budowy kopalni Budryk, ale ze względów ekonomicznych nie został wykonany.

Rozwój kopalni i zejście z eksploatacją poniżej poziomu 1050 m w kierunku zachodnim wymusiło jednak poszukiwanie rozwiązań alternatywnych do szybu IV w KWK Budryk. Analizowano możliwość wykorzystania szybów wentylacyjnych sąsiednich kopalń: Knurów-Szczygłowice oraz Sośnica. Najkorzystniejszym rozwiązaniem okazał się pomysł połączenia wentylacyjnego KWK Budryk z szybem wentylacyjnym KWK Knurów-Szczygłowice o nazwie „Aniołki” zlokalizowanym ok. 2 km w linii prostej od granicy obszaru górniczego „Ornontowice I” KWK Budryk.

Już w roku 2013 sporządzono analizy poziomów zagrożeń naturalnych KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk oraz wpływu połączenia wentylacyjnego tych kopalń na ich ograniczenie. Wtedy też sporządzono wstępne koszty wykonania wyrobisk i modernizacji szybu „Aniołki”, a nawet ustalono sposób realizacji projektu. Niestety, w związku z trudną sytuacją sektora górniczego w 2015 roku, prace nad projektem zostały wstrzymane.

W lutym 2021 roku pomysł połączenia wentylacyjnego KWK Budryk i Ruchu Knurów został reaktywowany. Zarząd JSW powołał zespół, którego celem była analiza możliwości poprawy efektywności wykorzystania bazy zasobowej, poprawy zarządzania siecią wentylacyjną, poprawy efektywności ekonomicznej wydobycia węgla oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w wyniku połączenia wentylacyjnego.

Wyniki prac zespołu jednoznacznie wykazały, że połączenie wentylacyjne obu zakładów jest rozwiązaniem znacznie tańszym niż budowa nowego szybu wentylacyjnego na terenie KWK Budryk. Ponadto, w wyniku zwiększenia ilości przepływającego powietrza, obniży się poziom zagrożenia metanowego. Inwestycja ustabilizuje również sieci wentylacyjne w KWK Budryk oraz pozwoli na eksploatację większych ilości węgla. Dzięki połączeniu, poprzez obniżenie temperatury suchej powietrza poniżej 28°C, w obu kopalniach znacznie poprawią się też warunki klimatyczne. W rejonie eksploatacji partii „A” KWK Budryk podniesie efektywność czasu pracy oraz poprawi komfort pracy zatrudnionej tam załogi. Ponadto, połączenie daje możliwość kierowania odstawy urobku pomiędzy kopalniami oraz znacznie obniży dotychczasowe koszty poprzez połączenie rurociągami odmetanowania, wody, podsadzki, odwodnienia i sprężonego powietrza.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj