Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Jastrzębski budżet na 2015 rok uchwalony

Facebook Twitter

Na ostatniej sesji w tym roku radni spotkali się wczoraj (30.12.) i podjęli decyzję o miejskich finansach. Na wydatki zarezerwowano blisko 342 miliony złotych. Deficyt budżetowy wyniesie 800 tysięcy.

Na wydatki w miejskiej kasie zarezerwowano 341 907 227 zł. Wydatki majątkowe stanowią 8% ogółu i dotyczą zadań inwestycyjnych związanych głównie z budową infrastruktury drogowej – 9 mln zł, modernizacją i termomodernizacją budynków oświatowych – 5 mln zł, modernizacją obiektów użyteczności publicznej – 4,5 mln zł, czy nakładami na infrastrukturę sportową i kulturalną – 3,5 mln zł. Natomiast wydatki bieżące w wysokości 315,5 mln zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek organizacyjnych, na czystość i utrzymanie zimowe, a około 10,4 mln zł na remonty.

Planowane dochody miasta wyniosą 341 107 227 zł, z czego dochody bieżące to 321 mln zł. Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią: subwencja – 95,7 mln zł, następnie udziały w PIT – 93,0 mln zł, dotacje i środki – 46,9 mln zł oraz podatki lokalne – 45,2 mln zł.

Budżet na 2015 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 800 000 zł i zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości 800 000 zł. Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnie posiada zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych oraz w niewielkiej kwocie z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trzech preferencyjnych pożyczek. Ponadto miasto planuje pozyskać środki z tytułu kolejnej preferencyjnej pożyczki oraz z tytułu kredytu komercyjnego w niedużej kwocie. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec 2015 roku będzie wynosić ponad 31 mln zł i poziom ten będzie utrzymywany do 2019 roku.

Miasto zmuszone zostało do zwrotu ok. 85 mln zł dochodów, które zostały wpłacone w latach poprzednich przez przedsiębiorstwa górnicze tytułem tzw. podatku od budowli podziemnych. Jeszcze w tym roku dokona się zwrotu 50 mln zł, a pozostała kwota zostanie rozliczona w 2015 roku. Wpłynie ona na pomniejszenie dochodów, czego efektem musi być korekta budżetu. Zakłada się, że ostateczne uprawomocnienie decyzji nastąpi do końca I kwartału 2015 roku.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj