Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Jest porozumienie zarządu Polskiej Grupy Górniczej ze związkowcami!

Facebook Twitter

Udało się w końcu podpisać porozumienie pomiędzy Zarządem Polskiej Grupy Górniczej a związkowcami. O tym, że tak się może stać, mówił już dziś nasz poranny gość Bogusław Hutek przewodniczący górniczej Solidarności. Teraz już wiemy, że porozumienie stało się faktem. Co to oznacza?

To wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych od pracy we wszystkich kopalniach PGG, które przypadać będą na kolejne majowe piątki. Dodatkowy dzień wolny nie będzie opłacany, a pracującym wtedy przy zabezpieczeniu ruchu kopalni w zamian udzielony zostanie inny wolny dzień bezpłatny w ciągu tygodnia. Oznacza to, ograniczenie wydobycia, a tym samym obniżenie wynagrodzenia o 20 procent. Pozwoli na ubieganie się przez spółkę, o dofinansowanie w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej.
Porozumienie podpisano na okres jednego miesiąca.

Porozumienie ze związkami zawodowymi pozwoli zrealizować pełny trzypunktowy pakiet działań osłonowych proponowany przez zarząd w połowie kwietnia. Osiągnięta zgoda umożliwia skorzystanie w maju ze wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej

– skomentował po podpisaniu porozumienia Tomasz Rogala, prezes PGG. Jednocześnie Zarząd zadeklarował, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca tego roku.

Dzięki porozumieniu PGG będzie mogła zawnioskować o ponad 70 mln zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pisaliśmy wcześniej:

Poniżej pełna treść komunikatu Polskiej Grupy Górniczej:

PGG S.A. skorzysta z rządowego programu tarczy antykryzysowej

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. wyraża zadowolenie i dziękuje za zmianę stanowiska stronie społecznej, która zgodziła się na zawarcie w piątek 7 maja porozumienia umożliwiającego obniżenie wymiaru czasu pracy i ubieganie się przez spółkę o dofinansowanie w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej.

Porozumienie podpisano na okres jednego miesiąca z mocą od 1 maja tego roku. Strony uzgodniły, że w tym czasie wymiar czasu pracy wszystkich zatrudnionych w PGG S.A. obniżony zostaje o 20 proc., co zostanie osiągnięte przez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych, które przypadną 14, 15, 22 i 29 maja.

Pracownikom przysługiwało będzie wynagrodzenie proporcjonalne do obniżonego wymiaru czasu pracy – składniki wynagrodzeń określone stawkami miesięcznymi ulegają pomniejszeniu w okresie obowiązywania porozumienia o 20 proc. Zapisano, że proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone w porozumieniu z 21 lutego 2020 r. (tzn. po ostatnich podwyżkach wynagrodzeń w PGG S.A.).

Dodatkowy dzień wolny nie będzie opłacany, a pracującym wtedy przy zabezpieczeniu ruchu kopalni w zamian udzielony zostanie inny wolny dzień bezpłatny w ciągu tygodnia.
Zarząd PGG S.A. zadeklarował, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 r. Ustalono też, że strony przystąpią do rozmów na temat dalszego funkcjonowania PGG S.A.

– Porozumienie ze związkami zawodowymi pozwoli zrealizować pełny trzypunktowy pakiet działań osłonowych proponowany przez zarząd w połowie kwietnia. Osiągnięta zgoda daje nam możliwość skorzystania w maju ze wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej

– skomentował po podpisaniu porozumienia Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.

Potrzebę obniżenia wymiaru czasu pracy w PGG S.A. uzasadniono w dokumencie spadkiem obrotów gospodarczych, który wystąpił w spółce w następstwie epidemii COVID-19. Na podstawie art. 15g ust. 11 ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19 spółka będzie mogła zawnioskować o ponad 70 mln zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Efekt ekonomiczny całego pakietu osłonowego w PGG S.A. szacowany jest na 195 mln zł miesięcznie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj