Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

JSW i węgiel w 3D

Facebook Twitter

 Wszystkie złoża węgla należące do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostały przeniesione do wirtualnej przestrzeni, zakończono właśnie projekt wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania złożem i planowania produkcji.

fot.D.Lach/ jsw.pl

Podobne rozwiązania funkcjonują w kopalniach w Australii czy Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w kopalni „Bogdanka” oraz w zakładach KGHM.

W wyniku prac projektowych w kopalniach JSW stworzona została centralna baza danych geologicznych zasilona danymi z 250 otworów powierzchniowych, 1 440 otworów dołowych, 14 670 profilowań chodnikowych, ponad 24 000 prób jakościowych, 100 uskoków głównych oraz ponad 150 uskoków.

fot.D.Lach/ jsw.pl

Finalnym efektem prac projektowych są modele przestrzenne strukturalne i jakościowe złóż w kopalniach JSW oraz harmonogramy strategicznych produkcji. W Spółce ustalono harmonogram wykonania 700 kilometrów projektowanych wyrobisk korytarzowych oraz 480 ścian wydobywczych, w tym 50 typów obudów wyrobisk korytarzowych oraz 25 algorytmów ograniczeń produkcyjnych.

Ponadto wizualizacja posiadanych złóż i nowoczesny model złoża 3D pozwalają na lepsze zrozumienie zmienności warunków górniczo-geologicznych w kopalniach, natomiast program do harmonogramowania umożliwia jeszcze lepszą optymalizację produkcji w JSW m.in. poprzez możliwość tworzenia różnych scenariuszy produkcyjnych w kopalniach.

Wiarygodność informacji dotyczącej wielkości zasobów oraz jakości węgla, który ma być eksploatowany, stanowi jedną z kluczowych informacji, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kopalni węgla kamiennego. Proces optymalizacji kosztowej w sferze działalności operacyjnej może być skutecznie przeprowadzony tylko wówczas, gdy Spółka będzie posiadała dogłębną wiedzę na temat wszystkich ponoszonych kosztów oraz będzie mogła szybko reagować na zmiany zachodzące w sferze produkcyjnej

– podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj