Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębska Spółka Węglowa: „Z wielką przykrością przyjmujemy postawę związków zawodowych”

Facebook Twitter

"Z wielką przykrością przyjmujemy postawę związków zawodowych" - pisze w komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa odnosząc się do zapowiadanych protestów.

Fot. Dawid Lach

W opublikowanym komunikacie Barbara Piontek, prezes Zarządu JSW pisze, że spółka realizuje dialog społeczny i z wielką przykrością oraz rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji niepokojów społecznych wśród naszych pracowników. Szefostwa spółki zapowiada podwyżki dla wszystkich pracowników o 3,4% od lipca tego roku.

To maksymalne podwyżki na jakie dziś JSW stać. Przedłużyliśmy Załodze także zapewnienie pracy o 10 lat

– podkreśla prezes Piontek.

Związki żądają 6% wzrostu wynagrodzenia i wypłatę jednorazowej rekompensaty. 5 tysięcy złotych dla pracowników dołowych, 4 tysiące dla pracowników przeróbki i 3,5 tysiąca złotych dla pracowników zatrudnionych na powierzchni oraz administracji.

W czwartek (1.07.) o godz. 9.00 przed siedzibą JSW ma rozpocząć się demonstracja związkowców i górników.

Pełna treść komunikatu:

DIALOG SPOŁECZNY I DBAŁOŚĆ O PRACOWNIKÓW

Już 31 marca 2021 r. odbyło się np. spotkanie przedstawicieli nowego Zarządu JSW i Reprezentatywnych Organizacji Związkowych (ROZ) ws. przedłużenia gwarancji zatrudnienia. Strony z inicjatywy Zarządu JSW podpisały porozumienie zapewniające pracownikom Spółki gwarancje pracy na 10 lat, pomimo że ROZ początkowo wnioskowały o wydłużenie ich jedynie o 5 lat. Treść porozumienia była analogiczna do poprzednio obowiązującej.

JSW starała się w ramach dialogu społecznego wdrożyć nową jakość w kontaktach ze związkami zawodowymi, jakiej w historii Spółki nie było. 5 maja 2021 r. odbyło się pierwsze takie spotkanie, na które zaproszono wszystkie 64 organizacje związkowe działające w JSW. Tematem była zainicjowana przez prezes Barbarę Piontek propozycja kształtowania wynagrodzeń i system premiowy na kolejne lata. Projekty przedyskutowano ze wszystkimi związkami zawodowymi. Spółka utworzyła specjalną skrzynkę e-mail dla związków do przedstawiania uwag i propozycji. Kolejne spotkanie ze wszystkimi związkami w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2021. Ponieważ były propozycje zmian, zostały przedstawione nowe projekty porozumienia płacowego i ustalono kolejne spotkanie na 7 lipca 2021.

POROZUMIENIE Z 2020 – WERYFIKACJA DOKUMENTU

JSW odbyła też m.in. 5 spotkań z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi poświęconych tematowi porozumienia z 2020 r. dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4%, którego realizacji domagają się ROZ. 15 czerwca 2021 r. JSW S.A. przedstawiła ROZ wyniki raportu prawnego ws. porozumienia z 2020 r., z którego wynika, że istnieją zasadne podstawy do twierdzenia, że Porozumienie nie zostało zawarte. Podczas spotkania z ROZ, 15 czerwca, na którym podtrzymano stanowiska, strony podpisały protokół rozbieżności i zwróciły się do Ministra Aktywów Państwowych
o wyznaczenie mediatora. Oznacza to, że nadal trwa dialog społeczny, lecz teraz już na II etapie, czyli mediacji.

Mając uzasadnione wątpliwiości dotyczące wiarygodności Porozumienia dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4%, Zarząd JSW S.A., zgodnie z zapowiedziami, już 16 kwietnia 2021 r. powołał Zespół roboczy ds. wyjaśnienia okoliczności prawnych
i faktycznych w przedmiocie porozumienia pomiędzy JSW S.A., a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2020.

Zespół złożony m.in. z radców prawnych i adwokatów z trzech różnych kancelararii prawnych, analizując fakty, ustalił, że Porozumienie mogło być jedynie projektowanym dokumentem i nie wywołuje skutków prawnych. Zespół zarekomendował JSW S.A. wystąpienie do Sądu Powszechnego o ustalenie nieistnienia Porozumienia w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia charakteru prawnego dokumentu oraz wynikających z niego skutków.

„Realizacja obecnie przez Zarząd JSW S.A. Porozumienia i wynikających z niego oczekiwań finansowych formułowanych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe – bez jednoznacznego i obiektywnego wyjaśnienia kwestii istnienia i skuteczności prawnej Porozumienia – co w okolicznościach sprawy może nastąpić wyłącznie przez niezależny i niezawisły Sąd Powszechny dysponujący ku temu odpowiednim instrumentarium – niesie za sobą istotne ryzyko przypisania Zarządowi odpowiedzialności karnej” – brzmi rekomendacja.

W nawiązaniu do tych rekomendacji Zarząd JSW S.A. rozważa decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia przez właściwy sąd.

JSW stara się budować odpowiedzialny dialog ze stroną społeczną. Grupa JSW wdrożyła konieczny Program Oszczędnościowy, ale jak wielokrotnie podkreślała prezes JSW S.A. Barbara Piontek wypłaty i miejsca pracy pracowników JSW są mimo to absolutnie niezagrożone. Zarząd JSW S.A. w ramach umowy społecznej przedłużył o kolejne 10 lat gwarancje pracy dla Załogi JSW i zaprogramował podwyżki płac od 1 lipca 2021 r. na poziomie 3,4 %. Współpracy ze stroną społeczną powinna przyświecać troska o dobrą, stabilną przyszłość Spółki oraz bezpieczeństwo jej Pracowników na kolejne dekady.

Dziś bardzo ważny jest stabilny rozwój firmy, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez poprawę efektywności organizacyjnej, technologicznej, produkcyjnej i handlowej, otwarcie na globalne szanse, poszukiwanie nowych potencjałów, kontynuowania kluczowych inwestycji oraz dbałość o Załogę, która jest najwyższą i najważniejszą wartością firmy.

JSW jest spółką giełdową, największym europejskim producentem węgla koksowego; surowca wpisanego na listę krytycznych, a więc strategicznych dla rozwoju i konkurencyjności Unii Europejskiej. Dziś nasza Spółka ma realne szanse na dobre wykorzystanie potencjału rynkowego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj