StartWiadomości Wideo

Kamień. Kąpielisko jeszcze w tym roku [WIDEO]

Jest to możliwe dzięki tzw. „czystej wodzie”, która jest efektem inwestycji w kanalizację. Remont dotyczyć będzie także małej architektury, roślinności oraz oświetlenia. Całość ma kosztować 3,4 mln zł. Ten temat wróci w wiadomościach Radia 90.

Przyrodnicze walory Kamienia

Ciekawostką jest fakt, że podczas prac wstępnych na terenie ośrodka w Kamieniu stworzono plan naturalizacji przyrodniczej terenu. Na całym obszarze inwestycji planowane jest stworzenie nowego zbiorowiska oraz renaturalizacja istniejącego. Będą wykonane nasadzenia w postaci roślin łęgowych, roślin szuwarowych, łąki, traw oraz krzewów.

Zinwentaryzowano tutaj również żerowiska ptaków: jeden gatunek objęty ochroną – błotniak stawowy (Circus aeruginosus), dwa gatunki ssaków podlegających ochronie częściowej – bóbr europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) i jeden objęty ochroną czynną ścisłą – nocek duży (Myotis myotis). Wykazano również obecność 20 gatunków mchów, dwa gatunki mięczaków, 8 gatunków płazów i 4 gatunki gadów. Wszystkie gatunki podlegają ochronie prawnej.

Zobacz wizualizację kąpieliska:

Zostaw komentarz