StartWiadomości

Kanalizacja w Pielgrzymowicach już w czerwcu

Ukształtowanie terenu w rejonie ul. Zielonej i ul. Podlesie uniemożliwia wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej, w związku z czym konieczne było wybudowanie przepompowni ścieków. Dzięki temu zostaną przetłoczone na teren wyżej położony, skąd będą mogły spływać grawitacyjnie – w kierunku oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach. Przy okazji tej inwestycji poprawiono nawierzchnie dróg w tym rejonie.

Obecnie trwa zagospodarowywanie terenu przy przepompowniach, które zostaną uruchomione w czerwcu. Przy okazji budowy kanalizacji wymieniany jest fragment nawierzchni ul. Zielonej, gdzie dotychczasowe betonowe płyty, na odcinku ok. 220 m, zastąpione zostaną podwójną warstwą asfaltu. Całość prac wykonuje Zakład Robót Inżynieryjno–Budowlanych z Międzybrodzia Bialskiego. Koszt inwestycji ok. 1,5 mln zł.

Zostaw komentarz