Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Klub Seniora w Wodzisławiu: ulica św. Jana 17

Facebook Twitter

Wodzisławscy seniorzy będą mieli swój klub. Dawna siedziba Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla", zlokalizowana przy ul. Św. Jana 17, została zaadoptowana na potrzeby starszych mieszkańców.

fot. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury/ wodzislaw-slaski.pl

Klub „Senior +” przeznaczony jest dla grupy osób, powyżej 60. roku życia z terenów Wodzisławia Śląskiego, nieaktywnych zawodowo. Dla nich wygospodarowano pomieszczenie kuchenne (wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków), szatnię, łazienki, pokój gier, pokój spotkań oraz pomieszczenie ogólnodostępne. Dodatkowo z obiektu będzie korzystać Wodzisławska Rada Seniorów oraz inne senioralne grupy.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 143 086, 51 zł, w tym 114 469,20 zł to kwota dotacji z budżetu państwa, a 28 617,31 zł to wkład miasta w tę inwestycję.

Klub „Senior +” to kolejny krok w poszerzaniu oferty dla starszych wodzisławian. To kolejny projekt, który ma na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację, w tym stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej.

Miejsce to zostanie poprowadzone przez organizację pozarządową. Jaką? Zwycięzcę wyłoni otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez działalność Klubu „Senior +”, który zostanie ogłoszony już w lutym br.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj