Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejna dotacja na raciborski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jaki zakres prac zaplanowano?

Facebook Twitter

Kolejna dotacja dla Raciborza, na organizację segregacji odpadów. Po pierwszym milionie pozyskanym na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) w 2020 r., miasto otrzyma dodatkowy 1 milion 230 tys. zł na jego rozbudowę.

Budowa PSZOK-u ruszyła już we wrześniu, mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Płoni. Teraz, dzięki środkom unijnym na tym terenie do czerwca przyszłego roku powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble a także odpady budowlane w tym okna, drzwi szyby i gruz betonowy. Oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy także dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Milion złotych z Unii na I etap

Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu ruszyły jesienią 2020 r. 80% to stan zaawansowania wykonanej kanalizacji deszczowej. Trwają prace przygotowawcze konstrukcji. Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie tego roku. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzymał milion złotych (1 006 813,38 zł tys. zł) unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta (w tym dzieci i młodzieży szkolnej) dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

fot.https://www.raciborz.pl

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji:

– montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym;
– montaż wagi samochodowej;
– uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji;
– budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej;
– utwardzenie placu pod kontenery na odpady,
– wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady;
– przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

1 mln 200 tys. zł na etap drugi

W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, podobnie jak w pierwszym etapie, obejmować będzie kampanię informacyjno-edukacyjną. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 1 232 431,78 zł.

Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych (3.422.125,77 zł ). Z czego wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą: 2.766.216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych wyniosą: 2.264.936,90 zł.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj