Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejna edycja KAWKI bez Rybnika i Wodzisławia. „Ale w walce z niską emisją wciąż robi się wiele”

Facebook Twitter

Ponad 160 milionów złotych zostanie przekazanych gminom w całym kraju na likwidację niskiej emisji. Podpisano umowy na podział środków w ramach programu KAWKA, realizowanego przy udziale Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spora część tej kwoty trafi na Śląsk. Jednak nie do Wodzisławia i Rybnika: dwóch miast z naszego regionu, w których często odnotowywane są przekroczenia stężenia pyłu zawieszonego.

Rzeczywiście w tej edycji programu KAWKA nie ma tych miast, czyli Rybnika i Wodzisławia, co oczywiście nie oznacza, że w tych miastach nic się nie dzieje, że samorządy tych miast nie zajmują się poprawą jakości powietrza. Być może w tej edycji tego programu coś stanęło na przeszkodzie i akurat wnioski z tych miast nie wpłynęły bądź też nie spełniały regulaminu, który był przygotowany do beneficjentów.

– wyjaśnia Maciej Gramatyka, rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i dodaje, że KAWKA jest tylko jednym z programów, które mają na celu poprawę jakości powietrza i z których mogą korzystać samorządy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co roku wydaje ponad 200 milionów złotych na ochronę atmosfery, mówiąc tak bardzo szeroko. Są różnego rodzaju inwestycje, które zmierzają do tego, by poprawić jakość powietrza w miastach województwa śląskiego i to dotyczy także Rybnika i Wodzisławia. Na przestrzeni ostatnich kilkunastych lat w obu tych miastach realizowane były różnego rodzaju programy związane z ograniczeniem niskiej emisji, tutaj kilka emisji takich programów było w obu miastach, oprócz tego realizowane są termomodernizacje budynków, właśnie z finansowym udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Także te działania są realizowane. Przypomnę także o kampaniach, które realizowane były np. choćby w Rybniku, których celem było uświadamianie mieszkańców na temat tego, czym jest niska emisja, jakie się z nią wiążą zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Potwierdza to Tadeusz Dragon, naczelnik wydziału ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w wodzisławskim magistracie. To, że nie ma nas w KAWCE nie oznacza, że nie likwidujemy niskiej emisji – dodaje.

Miasto realizuje od lat dofinansowania do modernizacji kotłowni osób fizycznych. Takie modernizacje są dofinansowane w wysokości tysiąca złotych na bieżąco. Natomiast miasto uczestniczyło też w trzyletnim programie ograniczenia niskiej emisji, taki program był przygotowany w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wtedy, w tym trzyletnim programie, dofinansowanie wynosiło 60% kosztów kwalifikowanych, czyli z zasady było to około sześć tysięcy złotych dofinansowania. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej. Ten dokument będzie ułatwiał staranie się o środki unijne, a przede wszystkim porządkuje w dużej mierze zadania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt planu uwzględnia między innymi: wsparcie mieszkańców w zakresie modernizacji przyłączy do istniejącej sieci ciepłowniczej, podłączenie do nich nowych obiektów czy modernizacji kotłowni.

Przedsięwzięcia będą w różnym stopniu dofinansowywane przez miasto i tutaj oczywiście nie będzie to robione w oparciu o środki budżetu miasta, ale istnieją założenia i plany, by korzystać ze środków zewnętrznych, a w szczególności z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie wykluczając programu KAWKA. Na przyszły rok zaplanowaliśmy 320 tysięcy złotych, te środki chcemy pozyskać w formie pożyczki i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rybnik zrezygnował z udziału w KAWCE na rzecz dwóch innych programów, finansowanych ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To likwidacja niskiej emisji w Rybniku poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, a także montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj