Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejne drogi w powiecie raciborskim do remontu

Facebook Twitter

Do końca lipca 2020 roku powiat zamierza zrealizować na terenie Kuźni Raciborskiej dwie duże inwestycje, na łączną kwotę prawie 5 mln złotych.

www.powiatraciborski.pl

Koszt zadania to 2 763 000 zł. z tego 1 638 083 zł. to środki które pozyskano z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty zostaną poniesione ze środków Powiatu Raciborskiego i Gminy Kuźnia Raciborska. Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze o długości 856 m i obejmuje głównie:

– przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50m do 6,0m z poszerzeniami na łukach oraz poprawę odwodnienia drogi,
– przebudowę istniejącego chodnika, poboczy, zjazdów do posesji i pół uprawnych,
– profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji,
– budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz wymianę istniejącego odcinka tej kanalizacji.

Również w dniu 29 listopada br. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach”.

Koszt tego zadania to 2 127 972 zł. z tego 1 276 783 zł. to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty również zostaną poniesione przez Powiat i Gminę.

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 970 m. Pierwszy z nich o dł. 298 m dotyczy drogi powiatowej nr 3509S od obiektu mostowego nad rzeką Rudą (od strony Siedlisk) do rejonu skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Budziska a znajdującego się przed miejscowością Turze.
Drugi o dł. 672 m obejmuje drogę powiatową nr 3534S od w/w skrzyżowania na Budziska do terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska.

– przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości 6,0m z poszerzeniami na łukach,
– przebudowę istniejących poboczy, zjazdów do posesji i pól.
– profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji,
– przebudowę zatoki autobusowej wraz peronem.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj