Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejne pieniądze dla Rybnika. 4 mln złotych na inwestycje w parku w Niedobczycach i przy szkole w Kłokocinie [FOTO]

Facebook Twitter

4 080 233,38 zł – na inwestycje w Niedobczycach i Kłokocinie dzięki dofinansowaniom uzyskanym w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

fot.W.Troszka/.rybnik.eu

Pierwsza inwestycja pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” obejmuje wykonaną w 2020 r. przebudowę placu zabaw oraz planowaną na 2021 r. rozbudowę niefunkcjonalnej muszli koncertowej (amfiteatru) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Koszt przedsięwzięcia to 3 190 351,12 zł. Przyznane dofinansowanie wyniesie 2 673 053,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 319 035,11 zł ze środków budżetu państwa. Wkład budżetu Miasta Rybnika to jedynie 198 262,10 zł. Dofinansowanie na modernizację parku przyznano w ramach konkursu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT”.

Dofinansowanie uzyskała także wykonywana w latach 2020-2021 kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin. Inwestycja obejmowała docieplenie ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. we wszystkich częściach szkoły oraz budowę systemu wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej. Przedsięwzięcie kosztowało 1 863 749,71 zł, zaś przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 088 144,36 zł. Wkład budżetu Miasta Rybnika to 775 605,35 zł.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania budynku i bezpośrednio powiązane z tym zmniejszenie emisji pyłu PM10 oraz gazów cieplarnianych powstających podczas użytkowania kotła węglowego. Termomodernizacja przyniesie roczne oszczędności energii końcowej na poziomie 1 995,87 GJ rocznie, co przekłada się na redukcję emisji pyłu PM10 w wysokości 283,10 kg rocznie oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie ponad 187 ton równoważnika CO2 rocznie. Dofinansowanie na termomodernizację przyznano w ramach konkursu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj