Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejne porozumienie powiatu wodzisławskiego w sprawie kształcenia zawodowego

Facebook Twitter

W Starostwie podpisano umowę z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA. Z jednej strony ma to podnieść jakość kształcenia oraz zwiększyć szanse zatrudnienia absolwentów szkół powiatu wodzisławskiego na lokalnym rynku pracy, a także zainteresować młodzież ofertą edukacyjną proponowaną przez szkoły zawodowe.

Fot. powiatwodzislawski.pl

Porozumieniem objęto trzy szkoły: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

W Starostwie podpisano umowę z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA. Z jednej strony ma to podnieść jakość kształcenia oraz zwiększyć szanse zatrudnienia absolwentów szkół powiatu wodzisławskiego na lokalnym rynku pracy, a także zainteresować młodzież ofertą edukacyjną proponowaną przez szkoły zawodowe. Porozumieniem objęto trzy szkoły: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

Ich uczniowie zostaną objęci praktykami w firmie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Spółka zobowiązała się też do wsparcia placówek w przygotowaniu programu nauczania, oraz szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie kształcenia zawodowego w zaproponowanych przez firmę obszarach.

Dodatkowo uczniowie oraz kandydaci do szkoły będą informowani o współpracy z PGNiG oraz o ewentualnych możliwościach zatrudnienia najlepszych absolwentów szkoły. W tym celu firma będzie w miarę możliwości przekazywać aktualne oferty pracy, a szkoła umieszczać je na swojej stronie internetowej w celu zainteresowania absolwentów.

Firma i szkoły będą również współpracować ze sobą w zakresie promocji oraz wymiany informacji. W tym m.in. celu PGNiG oddeleguje swojego pracownika na spotkanie z kandydatami szkoły i ich rodzicami.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj