Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejny grant na pomoc dla Ukraińców w Żorach

Facebook Twitter

50 osób z Ukrainy ma zostać objętych przyszłoroczną edycją programu dla cudzoziemców, jaki realizuje biblioteka w Żorach. To projekt "Twoja Szansa – Twój Sukces", który ma pomóc osobom przyjezdnym odnaleźć się w Polsce, chodzi o naukę języka polskiego czy poprawę umiejętności cyfrowych.

Biblioteka w Żorach

Biblioteka w Żorach otrzymała kolejny grant dla cudzoziemców, którego celem jest dostęp do ścieżek poprawy umiejętności umożliwiających, w zależności od indywidualnych potrzeb, podniesienie poziomu rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, a także kompetencji społecznych.

Tym razem projekt Biblioteki „Twoja Szansa – Twój Sukces” dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, skierowany jest do obcokrajowców, którzy spełniają jednocześnie dwa poniższe warunki:

 • ukończyli 18 rok życia,
 • legitymują się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL (lub wnioskiem o nadanie numeru PESEL, który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL) lub w przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL – zaświadczeniem o objęciu ochroną czasową wydawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Projekt trwać będzie do 30.04 2023, a wsparciem zostanie objętych 50 osób.

Elementy modelu wsparcia obejmują:

 1. Trójstopniową ścieżkę poprawy umiejętności, tj.
  − diagnozę umiejętności i potrzeb uczestników;
  − wsparcie edukacyjne uczestników w zakresie rozwoju umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych oraz wsparcie uczestników w nauce języka polskiego;
  − obowiązkową walidację nabytych przez uczestników umiejętności;
 2. Zapewnienie uczestnikom dostępu do poradnictwa prawnego;
 3. Zapewnienie możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego;
 4. Zapewnienie możliwości wsparcia tłumacza.

Rekrutacja trwać będzie do 13 listopada br. Chęć udziału w modelu wsparcia można zgłosić osobiście w Recepcji Biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8 w Żorach, dzwoniąc pod numer 32 43 44 584 wew. 20 lub przesyłając imię, nazwisko, wiek i numer telefonu na adres e-mail: szansa@mbpzory.pl , w temacie wiadomości pisząc ZGŁOSZENIE.

Grant realizowany jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj