Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Koniec remontu granicznej drogi w Rudyszwałdzie

Facebook Twitter

Koniec remontu drogi na granicy w Rudyszwałdzie. To wspólna inwestycja gmin Krzyżanowice i jej czeskiego partnera Šilheřovic. Połowę, wartej 4,3 miliona zł inwestycji, wsparła Unia Europejska.

fot. slaskie.pl

W ramach projektu przebudowany został odcinek drogi powiatowej o długości ponad 3 kilometry (3 353 m), począwszy od skrzyżowania ul. Wiejskiej z Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ulic Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza. To w tym miejscu zlokalizowane jest przejścia graniczne Chałupki – Šilheřovice. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 4 mln złotych.

Zastosowane w projekcie elementy poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to:

 • zatoka autobusowa
 • chodniki
 • oświetlenie przejść dla pieszych
 • progi akustyczne, poręcze ochronne
 • dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów.

Dodatkowo zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m;
 • wykonanie nakładki asfaltowej istniejącej nawierzchni ul. Głównej wraz z poszerzeniem jej do szerokości 5,0 – 5,5 m,
 • przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • utwardzenie poboczy,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Powiat Raciborski zrealizował projekt w ścisłej współpracy z gminą Krzyżanowice oraz ze stroną czeską – Gminą Šilheřovice. Oddany do użytku odcinek stanowi przykład wspólnej realizacji inwestycji przez stronę polską i czeską.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 4,3 mln zł. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie wyniosło prawie 2,2 mln zł.

Czytaj także:

Podobne tematy

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj