Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kontrola samochodowych fotelików w Jastrzębiu- Zdroju

Facebook Twitter

Z okazji Dnia Dziecka tamtejsza policja wraz z uczennicami miejscowej klasy policyjnej ustawiła specjalny punkt kontrolny w dzielnicy Zdrój. Na ulicy 1 maja mundurowi zatrzymywali samochody i sprawdzali czy dzieci przewożone są bezpiecznie.

Posłuchajcie co działo się na miejscu:

Przepisy w ostatnich latach zmieniały się, musimy pamiętać, że obowiązujący wzrost to 150 cm (do 18 roku życia dziecka). Kupując foteliki musimy pamiętać, aby zwracać uwagę na homologację (nowe konstrukcje urządzeń przytrzymujących dla dzieci powinny uzyskać homologację według regulaminu EKG ONZ nr 129) oraz musimy dostosować do wagi, wzrostu i wieku dziecka.

Każdy fotelik ma określony zakres wagi dziecka. Jeżeli dziecko ma 135 cm wzrostu i jest cięższe niż 36 kg, to przepisy pozwalają nam na przewożenie dziecka bez fotelika z uwagi na to, że dany fotelik nie spełniałby zamierzonego celu. W sytuacji gdy mamy trójkę dzieci przepis pozwala nam, aby jedno z dzieci w wieku co najmniej 3 lat było przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, choć to rodzice muszą ocenić, czy jest lub czy nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia przytrzymującego.

O zasadach przewożenia dzieci, tj. osób w wieku do lat 18 mówi art. 39 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:
1) masą i wzrostem dziecka oraz
2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

W trakcie czytania przepisów o przewożeniu dzieci natkniemy się na kategorie holomogacyjne, które nie zawsze wiemy co oznaczają:

M1 – pojazd do przewozu osób, mający nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy, tj. samochód osobowy;

N1 – pojazd zaparkowany i wykonany do przewozu ładunków i mający maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony, tj. samochód ciężarowy (dostawczy) lub ciężarowo-osobowy; w tej kategorii mogą występować również samochody specjalnie nieprzekraczające wskazanej masy;

N2 i N3, – pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, przy czym dla kategorii N2 masa ta zawiera się w granicach powyżej 3,5 tony do 12 ton, natomiast dla kategorii N3 – przekracza 12 ton, tj. Typowe samochody ciężarowe; w tych kategoriach mogą występować samochody specjalne spełniające podane kategorie w zakresie masy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2022