Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Kopalnia Paruszowiec. Oświadczenie RDOŚ

Facebook Twitter

Decyzja nie została jeszcze wydana- podkreśla w specjalnym oświadczeniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach i dodaje, zakończone zostało jedynie postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie tej decyzji.

A chodzi o decyzję w sprawie wydobycia złoża Paruszowiec przez spółkę Bapro. W oświadczeniu czytamy, że aktualnie trwa analiza materiału dowodowego, który zostanie udostępniony stronom, a decyzja zostanie wydana po ich wypowiedzeniu się. Łukasz Zych, rzecznik RDOŚ tłumaczy, że decyzje środowiskowe nie są ani „pozytywne”, ani „negatywne”, określają warunki, które mają być spełnione, aby przedsięwzięcie, spełniało standardy jakości środowiska i było dla niego możliwie najmniej uciążliwe.

Radio 90 o kopalni Paruszowiec – kliknij, przeczytaj

Całe stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” nie została jeszcze wydana. Zakończone zostało jedynie postępowanie dowodowe poprzedzające jej wydanie. Aktualnie trwa analiza materiału dowodowego. Zebrane dowody i materiały zostaną udostępnione stronom postępowania, aby te, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogły się co do nich wypowiedzieć. Decyzja zostanie wydana po przeanalizowaniu zebranego materiału i po wypowiedzeniu się stron.

Warto pamiętać, że decyzje środowiskowe nie są ani „pozytywne”, ani „negatywne”. W decyzjach określane są warunki, które mają być spełnione, aby przedsięwzięcie, którego decyzja dotyczy, spełniało standardy jakości środowiska i było dla niego możliwie najmniej uciążliwe. W uzasadnieniu decyzji szczegółowo zostanie wyjaśnione, jakie dokumenty były analizowane i jakie uwarunkowania dotyczące charakterystyki przedsięwzięcia, jego rodzaju, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę przy jej wydawaniu. Uzasadnienie odnosić się będzie również do uwag i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Rybnika w ramach postępowania.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie rozpoczęło się we wrześniu 2016 r. Z jego szczegółowym przebiegiem można się zapoznać tutaj. Co szczególnie istotne, na przebieg postępowania w końcowej fazie nie miała wpływu obecna sytuacja epidemiologiczna.

Łukasz Zych, rzecznik prasowy RDOŚ

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 13 lipca 2020