Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Koronawirus: Zmiany w walce z pandemią. Skrócony okres izolacji

Facebook Twitter

Od 11 nastąpiły zmiany w zasadach związanych z zapobieganiem epidemii koronawirusa, to między innymi likwidacja tzw. kwarantanny z kontaktu. Od 15 lutego zapowiadane są kolejne zmiany m. in. zostanie skrócony okres izolacji.

Fot. jarmoluk / pixabay.com

Kwarantanna z kontaktu

Od 11 lutego zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”. Innymi słowy sam kontakt z osobą chorą nie jest już podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny.

Jednak jeśli wiesz, że miałeś/łaś kontakt z osobą chorą – unikaj kontaktu z innymi w miarę możliwości i monitoruj swój stan zdrowia. Pamiętaj również o przestrzeganiu zasad dotyczących noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Po przekroczeniu granicy

Od 11 lutego, niezależnie od kierunku przylotu bądź przyjazdu do Polski, kwarantanna wjazdowa co do zasady trwa 7 dni.

Jeśli kwarantanna po przekroczeniu granicy została nałożona przed 11 lutego, jej długość nie zostanie skrócona.

Jest możliwość zwolnienia z kwarantanny, dzięki wykonaniu testu w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy, dla osób niezaszczepionych przyjeżdżających z:

 • państw należących do strefy Schengen,
 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino lub Państwa Watykańskiego,
 • Turcji.

Osoby przyjeżdżające ze strefy UE/Schengen, które są posiadaczami Unijnego Certyfikatu Covid, są zwolnione z kwarantanny wjazdowej i nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu.

Osoby przyjeżdżające spoza UE/Schengen nadal muszą okazać wynik testu diagnostycznego wykonanego od 24 h przed lub do 3 h po przylocie. Jego negatywny wynik wraz ze spełnieniem warunków wskazanych w rozporządzeniu (m.in. posiadanie Unijnego Certyfikatu Covid), będzie skutkował zwolnieniem z kwarantanny.

Obowiązek wykonania testu nie dotyczy osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, 6 i 20:

 • dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia;
 • wszystkie osoby gwarantujące zachowanie ciągłości tzw. „łańcucha dostaw” wymienione enumeratywnie w katalogu objętym par. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia (tj. m.in. załogi statków powietrznych, statków morskich, żeglugi śródlądowej, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący czynności w ramach międzynarodowego transportu drogowego, także w ramach odpoczynku, obsady pociągów etc…);
  uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;
 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz opiekunowie tych osób.

Kwarantanna dla współdomowników

Od 15 lutego:

 • jeśli mieszkasz z osobą chorą na COVID-19, Twoja kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja tej osoby.
 • jeśli zakończyłeś izolację lub hospitalizację nie zostaniesz objęty kwarantanną z powodu zamieszkiwania z domownikiem objętym izolacją przez 30 dni od zakończenia Twojej choroby.

Ważne! Do 15 lutego kwarantanna z tytuły mieszkania z chorym na COVID-19 nie będzie skrócona.

Jeśli z powodu mieszkania z osobą zakażoną objęto cię kwarantanną przed 15.02., odbywasz ją na dotychczasowych zasadach (czyli okres izolacji osoby chorej plus 7 dni).

 • Jeśli jesteś zaszczepiony/a, może wykonać test. Jeśli wynik będzie negatywny, zakończysz kwarantannę.
 • Jeśli nie jesteś zaszczepiony/a, możesz zrobić test dopiero po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkasz lub dokończyć kwarantannę.

Izolacja

Od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni. Bez zmian pozostają rozwiązania dla medyków i osób pracujących w służbach.

Zaświadczenie o powrocie do zdrowia

Jeśli miałeś pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego, możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Jest ono wydawane najwcześniej 11 dni (od 15 lutego 8 dni) po dacie testu, a jego ważność wynosi nie więcej niż 180 dni od dnia uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Zaświadczenie to w Polsce jest traktowane na równi z Unijnym Certyfikatem COVID-19, jednak nie uprawnia Cię do przekroczenia granicy.

(gov.pl)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 lipca 2022