Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kościoły katolicki i ewangelicki reagują na zagrożenie

Facebook Twitter

Na wyjątkowy stan zagrożenia epidemicznego reagują także zwierzchnicy Kościołów. Duchowni wydali rozporządzenia w tej sprawie.

Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie

Odwołane nabożeństwa w kościołach – taka sytuacja w ostatnich latach nie ma precedensu. W kościele Katolickim, odwołano wszystkie nabożeństwa odprawiane poza mszą świętą. Zwierzchnik kościoła Ewangelickiego apeluje, by albo zrezygnować z nabożeństw, bądź maksymalnie ograniczyć kontakt wiernych.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw. Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina

– apeluje bp Roman Pindel, zwierzchnik diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Metropolita Katowicki bp. Wiktor Skworc wydał szczegółowe zalecenia dla księży i wiernych. Czytamy w nim m.in.:

W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.
W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

Duszpasterze zobowiązani są do:
• rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;
• przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą św.;
• wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny i unikania kontaktu z innymi;
• podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez „zanurzenie”;
• powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;
• regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.

Zmiany i wskazania dla wiernych także w Kościele Ewangelickim. W liście pasterskim bp Jerzego Samica, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce czytamy m.in.:

Proszę Proboszczów i Rady Parafialne aby, przy podejmowaniu decyzji, wzięły pod uwagę potrzeby parafian. Jeżeli jest grupa, która oczekuje nabożeństwa to, o ile nie ma przeszkód epidemiologicznych na danym terenie, należy nabożeństwo poprowadzić.

W razie odwołania nabożeństwa zalecam, by w porze gdy miało się ono rozpocząć, w drzwiach kościoła był obecny duchowny lub ktoś, kto mógłby udzielić informacji osobom przybyłym i mógł się z nimi pomodlić.

Podczas nabożeństw należy zachować szczególne środki ostrożności. Zrezygnować z podawania dłoni, starać się siadać w ławkach w odległości 1-2 metrów od siebie. Osoby starsze i chore należy zachęcać do pozostania w domu. Jednak powinniśmy otoczyć ich szczególną opieką i zaoferować pomoc. Pamiętajmy też o kontakcie przez telefon lub przez inne komunikatory. W wypadku gdyby Proboszcz z Radą Parafialną zdecydował o całkowitym odwołaniu nabożeństw, konieczne jest zapewnienie pełnej opieki duszpasterskiej tym, którzy o nią poproszą. W takim wypadku na duchownych spoczywa szczególny obowiązek nawiązywania kontaktu z Parafianami, zwłaszcza tymi, którzy potrzebują wsparcia i opieki.

W wypadku zdecydowanej prośby Parafian o udzielnie Sakramentu Ołtarza dopuszczalne są jedynie dwie formy: z małymi kielichami i podaniem opłatka na rękę lub z zamoczeniem opłatka w winie przez duchownego i podaniem do palców osoby przystępującej do Komunii. Po każdym podaniu chleba należy zdezynfekować dłonie. Zaleca się także udostępnienie w kościołach środków dezynfekujących dla przystępujących do Stołu Pańskiego.

2. Zalecam odwołanie nabożeństw dla dzieci (szkółek niedzielnych). Mimo, że dzieci są podobno najmniej narażone na zakażenie, to mogą być źródłem zakażenia dla innych, szczególnie osób starszych. Nie zawsze też rozumieją to, że muszą ograniczyć kontakt np. z dziadkami.

3. Zalecam zrezygnowanie z prowadzenia nabożeństw tygodniowych, oraz odwołanie lub ograniczenie aktywności parafialnych: prób chórów, godzin biblijnych, spotkań młodzieży

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 marca 2023