Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Książnica Cieszyńska otwiera się dla czytelników i zwiedzających

Facebook Twitter

Książnica Cieszyńska z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nadal zachęca swoich użytkowników do korzystania przede wszystkim z dostępnych online zasobów biblioteki, obejmujących zarówno cyfrowe kopie zbiorów, bazy danych, jak i rozbudowane serwisy internetowe, z dniem 9 czerwca ponownie otworzyły się czytelnia, galeria oraz salka konferencyjna.

Korzystanie z usług Książnicy Cieszyńskiej w jej siedzibie pozostaje obwarowane jednak kilkoma istotnymi ograniczeniami, dotyczącymi zarówno dopuszczalnej liczby Czytelników i Zwiedzających jednocześnie przebywających w pomieszczeniach Książnicy, jak i zakresu świadczonych usług, a także sposobu zachowywania się Gości i Personelu.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie od 9 czerwca 2020 r. znajdziecie w wydanych Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie:

Zachęcając do uważnej lektury obu dokumentów, tutaj zwracamy uwagę na kilka kluczowych przepisów:

  • Do korzystania z usług czytelni, wizyt w galerii oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Książnicę Cieszyńską uprawnione są wyłącznie osoby, które przez cały okres obecności w Książnicy osłaniają nos i usta odpowiednimi maskami, noszą rękawiczki i dezynfekują ręce zgodnie z obowiązującymi w Książnicy zaleceniami.
  • Zamiar skorzystania z czytelni, galerii lub sali konferencyjnej należy zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do siedziby Książnicy Cieszyńskiej, a następnie – po otwarciu drzwi wejściowych przez bibliotekarza dyżurnego – oznajmić mu cel swojego przybycia i zastosować się do wydanych przez niego poleceń i/lub rekomendacji (w szczególności dotyczących dezynfekcji dłoni i włożenia rękawiczek, co powinno nastąpić w hallu biblioteki); wobec ewentualności przekroczenia dopuszczalnej liczby osób korzystających w danej chwili z usług Książnicy Cieszyńskiej, bibliotekarz dyżurny może tymczasowo odmówić wpuszczenia czytelnika(ów) i/lub zwiedzającego(ych) do siedziby biblioteki. Z odmową wejścia do jej wnętrza spotkać się można także w przypadku niestosowania się do poleceń i rekomendacji wydawanych przez bibliotekarza dyżurnego.
  • Udostępnianie zbiorów odbywa się tylko w czytelni ogólnej, w której korzystać można także ze zbiorów specjalnych.
  • W czytelni nie może przebywać więcej czytelników niż liczba liczba dostępnych w niej miejsc siedzących (nie więcej, niż pięć), których rozmieszczenie pozwolić powinno na zachowanie co najmniej dwumetrowych odległości pomiędzy zajmującymi je osobami.
  • Czytelnicy nie są uprawnieni do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego, a także z umieszczonych w czytelni komputerów i sprzętów reprograficznych. Ewentualne korzystanie ze stanowisk komputerowych dopuszcza się tylko za zgodą bibliotekarza dyżurnego oraz w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym.
  • W sali konferencyjnej nie może przebywać więcej osób niż liczba liczba dostępnych w niej miejsc siedzących, których rozmieszczenie pozwolić powinno na zachowanie co najmniej dwumetrowych odległości pomiędzy zajmującymi je osobami.
  • Galeria otwarta pozostaje dla zwiedzających tylko w godzinach funkcjonowania czytelni, tj. od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 09.00.-15.00.
  • Wystawy dostępne w galerii w jednym czasie zwiedzać może nie więcej niż dwanaście osób.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj