Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Książnica Cieszyńska uruchamia „Pogotowie biblioteczne”

Facebook Twitter

W aktualnych okolicznościach, aby przyjść z pomocą czytelnikom, którzy niespodziewanie odcięci zostali od zasobów Książnicy Cieszyńskiej, a muszą pilnie zweryfikować to czy inne ustalenie lub hipotezę, bibliotekarze uruchomili doraźne "Pogotowie biblioteczne".

fot.LubosHouska/ pixabay.com

Za pośrednictwem „Pogotowia bibliotecznego” można nieodpłatnie skonsultować podejmowane poszukiwania bibliograficzne lub katalogowe i uzyskać radę co do zawartości zbiorów Książnicy Cieszyńskiej i ich przydatności dla prowadzonych badań, skorzystać z doradztwa dotyczącego struktury i funkcjonalności wykorzystywanego w Książnicy Cieszyńskiej aparatu wyszukiwawczego, uzyskać informacje dotyczące zawartości zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, poprzez np.:

  • sprawdzenie, czy dany obiekt znajduje się w zbiorach biblioteki i/lub jak brzmi jego poprawny opis katalogowy oraz jaką nosi sygnaturę lub numer inwentarzowy,
  • czy w określonym miejscu danego rękopisu lub druku znajduje się poszukiwana informacja i jakie jest jej brzmienie,
  • zamówić cyfrowe kopie do dziesięciu stron wskazanego druku lub rękopisu ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (nie będziemy mogli jednak realizować „ratalnych” zamówień kopii kolejnych stron tego samego obiektu).

W celu skorzystania z”Pogotowia bibliotecznego” należy zgłaszać się pod numer telefonu +33 851 38 42 (od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00) lub adres poczty elektronicznej: [email protected].

Przypominamy, że do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają cyfrowe zasoby Książnicy Cieszyńskiej oraz jej elektroniczne narzędzia kwerend, a mianowicie:

  • Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie. – https://katalogi.kc-cieszyn.pl/
  • Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom. – https://slownik.kc-cieszyn.pl/
  • Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych. – https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/110?dirids=110
  • Wirtualne wersje wystaw.

Czytaj także:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj