Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

 

Wybieracie się na sylwestra do Katowic? Niezbędne informacje [MAPA]

Facebook Twitter

W Katowicach korzystajcie z komunikacji miejskiej. To apel do osób z naszego regionu, które wybierają się na Sylwestra pod Spodkiem. W niedzielę (31.12.) wieczorem uruchomionych będzie wiele nowych linii, a zwykle kursujące zwiększą częstotliwość. Rondo generała Ziętka, będzie wyłączone z ruchu już od 14.00, nie warto wjeżdżać autem do centrum Katowic, bo wiele ulic będzie zamkniętych, ruchem kierować ma policja.

Samochód:

 • Rondo im. Generała Jerzego Ziętka zostanie od 31 grudnia 2017 r. od godz. 14:00 zamknięte dla ruchu. – Policja wskazywać będzie objazdy.
 • Aleja Korfantego zostanie zamknięta od strony północnej na wysokości skrzyżowania z ul. Misjonarzy Oblatów i ul. Katowicką. Zamknięty zostanie wyjazd z ul. Morcinka na Aleję Korfantego. Od strony południowej Aleja Korfantego zostanie zamknięta na wysokości skrzyżowania z ul. Moniuszki.
 • Ulica Chorzowska w kierunku Ronda zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z ul. Sokolską (wjazd do tunelu będzie otwarty).
 • Aleja Roździeńskiego w stronę Ronda zostanie zamknięta na wysokości Muzeum Śląskiego (skrzyżowanie z ul. Dobrowolskiego i ul. Dudy-Gracza). Droga będzie przejezdna ze skrzyżowania z ul. Uniwersytecką i ul. Olimpijską w stronę Sosnowca, Mysłowic i Tychów.

Ograniczenia w ruchu samochodowym:

 • Od 31 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018r. będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu w okolicy Spodka i w centrum Katowic.
 • Od 31 grudnia 2017 r. od godz. 14:00 na głównych skrzyżowaniach dzielnicy Koszutka, a także ulicach Uniwersyteckiej, Moniuszki, Góreckiego i Dobrowolskiego, ruchem kierować będą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Policji.

Całkowicie zostaną wyłączone z ruchu drogowego:

 • aleja Korfantego od rynku do skrzyżowania z ulicami Katowicką i Misjonarzy Oblatów,
 • aleja Roździeńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicami Olimpijską i Uniwersytecką,
 • ulica Chorzowska na odcinku od ronda do ulicy Sokolskiej.

Zakaz ruchu obejmie północną nitkę alei Roździeńskiego od ulicy Dobrowolskiego do ronda. Pozostanie natomiast możliwość jazdy na wprost z ulicy Uniwersyteckiej w ulicę Olimpijską oraz możliwość skrętu w prawo z ulicy Uniwersyteckiej w Aleję Roździeńskiego (kierunek Sosnowiec, Mysłowice, Tychy).

Przejezdny pozostanie tunel, którym będzie można ominąć zamknięte odcinki alei Roździeńskiego i ulicy Chorzowskiej.

Ruch z ulicy Moniuszki będzie kierowany w ulicę Uniwersytecką oraz na ulicę Skargi. Dojazd od ulicy Olimpijskiej do skrzyżowania z ulicami Katowicką i Misjonarzy Oblatów możliwy będzie ulicą Ordona, a następnie ulicą Katowicką.

Będzie także możliwy skręt z ulicy Sokolskiej do tunelu.

Zostaną wyłączone z użytku miejsca parkingowe na odcinku alei Korfantego od ronda do skrzyżowania z ulicami Katowicką i Misjonarzy Oblatów. Kierowcy będą mogli korzystać z miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Góreckiego.

Kursowanie autobusów komunikacji publicznej zostanie dostosowane do zmienionej organizacji ruchu i będzie się odbywać zastępczymi trasami. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na alei Korfantego i ulicy Chorzowskiej.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od 31 grudnia 2017 r. od godz. 14:00 do odwołania przez policję w dniu 1 stycznia 2018 r.

Parkingi:

Ze względu na ograniczenia ruchu w centrum miasta zachęcamy do pozostawienia pojazdów na parkingach.

Do dyspozycji oddane zostaną dodatkowe parkingi:

 • Parking przy ulicy Murckowskiej przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Katowicach (bezpłatny) – Z przystanku przy parkingu będzie kursować linia autobusowa S5. Kursy odbywać się będą co 20 minut w godzinach 18:00 – 21:30 (Sylwester) oraz 1:20 – 4:00 (Nowy Rok).
 • Parking przy ulicy Sądowej (bezpłatny). Wjazd od ulicy Goeppert-Mayer lub ulicą Sądową – od placu Wolności.
 • Parking przy ulicy Chełkowskiego (za opłatą zgodną z regulaminem)
 • Parking przy Uniwersytecie Śląskim.

Wejście na teren imprezy.

 • 18.30 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej,
 • 20.00 – rozpoczęcie części artystycznej – koncerty,
 • 24:00 – 0:15 – powitanie Nowego Roku,
 • 01.30 – zakończenie części artystycznej.

Ważne!

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 2. materiałów wybuchowych,
 3. wyrobów pirotechnicznych,
 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 5. napojów alkoholowych,
 6. plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,
 7. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 8. symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,
 9. dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających,
 10. ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt, rowerów, skuterów oraz motocykli na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 11. wnoszenia elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
  głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.,
 12. wnoszenie transparentów, flag lub innych elementów, które mogą utrudniać widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych,
 13. wnoszenie kasków oraz parasoli z metalowymi zakończeniami,
 14. wnoszenia wskaźników laserowych,
 15. wnoszenia trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

UWAGA! Osoby posiadające przedmioty wyszczególnione na powyższej liście nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.

Zabrania się wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.)

Zabrania się rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 • w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy,
 • uniemożliwiającym wskutek zakrycia twarzy ustalenie tożsamości osoby na podstawie uprawnienia z art. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę i na tej podstawie są traktowane jako pełnoprawny Uczestnik Imprezy.

Informacje dla niepełnosprawnych:

Organizator informuje, że na terenie imprezy został wydzielony sektor wyposażony w specjalnie zaadoptowany podest dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych) wraz z opiekunami. Sektor zlokalizowany jest przy przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. Korfantego i Al. Roździeńskiego w Katowicach (naprzeciwko sceny).

Odbiór wejściówek na platformę, możliwy jest od 12 grudnia 2017 w Wydziale Polityki Społecznej UM Katowice zlokalizowanym przy ul. Rynek 1 (8. piętro, pok. 805), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Liczba wejściówek ograniczona jest do 40, a o ich wydaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niepełnosprawne zgłaszają się po odbiór wejściówki osobiście lub za pośrednictwem opiekuna, po okazaniu ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (032) 25-93-207.

Zgubione rzeczy:

Rzeczy znalezione na terenie imprezy prosimy przekazywać funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Wszystkie znalezione rzeczy zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych, z którego będzie możliwy ich odbiór od godz. 12.00 w dniu 4. stycznia 2016 r. Biuro Rzeczy Znalezionych – Urząd Miasta Katowice ul. Francuska 70 I piętro pok. 101. tel. 32 705-42-61, godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Monitoring:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Sylwestrowej Mocy Przebojów teren imprezy oraz wejścia będą monitorowane.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj