Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kto pokieruje zabytkową kopalnią?

Facebook Twitter

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Jakie są wymagania? Kto może ubiegać się o to stanowisko?

Ogłoszenie prezydenta precyzuje, jakie kryteria musi spełniać osoba, która chce ubiegać się o stanowisko dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy. To minimum 5-letnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych lub pracy w obszarze kultury. Osoba ta powinna mieć udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej.

Co jeszcze? Biegła znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń, a także znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa industrialnego, kultury, sztuki i pamięci; znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska.

Osoby, spełniające kryteria wskazane w ogłoszeniu, powinny również przygotować autorską pisemną koncepcję (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut oraz budżet Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku).
Ogłoszenie rybnickiego magistratu określa także, co będzie należało do zadań dyrektora. To zarządzanie instytucją i reprezentowanie ją na zewnątrz, odpowiadanie za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakresu czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw. A także sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.

Osoby zainteresowane powinny złożyć niezbędne dokumenty do 24 marca bieżącego roku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj