Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kuczera: Nie zamierzam udostępnić danych wyborców

Facebook Twitter

Przedwyborcze zamieszanie trwa. Samorządowcy od dawna mówią, że nie są w stanie przygotować tradycyjnych wyborów, a te mają być 10 maja. Teraz zaskoczyła ich prośba Poczty Polskiej.

Poczta Polska zwróciła się do samorządów o udostępnienie danych wyborców.

Jestem absolutnie zdruzgotany tym co się dzieje

komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Do Urzędu Miasta w Rybniku mail w tej sprawie przyszedł o godzinie 2.26, to był wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców w związku z przygotowaniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mam krótki termin, tylko dwa dni. Czego potrzebuje poczta? PESEL-i, pełnych adresów zameldowania, imion i nazwisk blisko 105 tysięcy rybniczan uprawnionych do udziału w wyborach.

– mówi Kuczera i dodaje:

Zapewniam, że nie zamierzam udostępnić tych informacji na podstawie przesłanego anonimu, pozbawionego jakichkolwiek podstaw prawnych czy chociażby podpisów osób reprezentujących instytucję.

Prezydent Rybnika zwraca uwagę, że uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 6 kwietnia 2020r. o zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Co oznacza, że procedura ustawodawcza się nie zakończyła. Dlatego ta ustawa nie może stanowić podstawy działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej.

Tymczasem dziś (23.04.) Państwowa Komisja Wyborcza tłumaczy, że podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego.

Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

– czytamy w piśmie PKW.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 14 maja 2021