Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Łatwiej o wydanie Karty Polaka. Zmiany dotyczą obywateli trzech państw

Facebook Twitter

Urząd Wojewódzki od poniedziałku (1.08.) będzie mógł wydawać Kartę Polaka. W weekend wchodzi w życie ustawa, zmieniają przepisy w tej kwestii. Obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Rosji albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca będą mogli składać do Wojewody Śląskiego wnioski o przyznanie, przedłużenie, wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka. Zajmą się tym Wydziały Spraw Obywatelskich w Katowicach oraz oddziałach w Bielsku-Białej i Częstochowie.

fot. facebook.com/Śląski-Urząd-Wojewódzki-w-Katowicach

30 lipca 2022 roku wchodzi w życie zmiana do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Od 1 sierpnia 2022 r. obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca będą mogli składać do Wojewody Śląskiego wnioski:

  • o przyznanie Karty Polaka,
  • o przedłużenie terminu ważności Karty Polaka,
  • o wymianę Karty Polaka – w przypadku zmiany danych osobowych w niej zamieszczonych,
  • o wydanie duplikatu Karty Polaka – w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu.

Obsługa w tym zakresie będzie się odbywała:

  • w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój nr 161, stanowisko nr 19);
  • w Oddziale w Bielsku-Białej (Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 19)
  • w Oddziale w Częstochowie (Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój nr 46; wejście od ul. Korczaka).

WAŻNE!

Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 376 z późn. zm.), jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj