Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Lekarze interniści i geriatrzy poszukiwani! Miejsce zatrudnienia: szpital w Rydułtowach

Facebook Twitter

Dyrektor lecznicy ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w rydułtowskiej placówce. Poszukiwany jest również inny personel medyczny, np. pielęgniarki, ale też lekarze innych specjalności.

fot. Facebook miasta Rydultowy

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert

Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.04.2021r. do godz. 12.00.

Oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej oddział Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.05.2021 roku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 lipca 2021