StartWiadomości

Likwidacja wąskiego gardła na ulicy Frysztackiej w Cieszynie

Obecnie przebudowa jest w końcowej fazie realizacji, do położenia jest warstwa ścieralna jezdni, roboty brukarskie na ciągach chodnikowych, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Droga będzie przywrócona do ruchu z końcem września br. Całość kosztowała 2,5 mln złotych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową przebudowę ulicy na odcinku ok. 0,3 km, tj. od obrębu skrzyżowania z ulicą Hażlaską do ulicy. Folwarcznej. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, przebudowane będą chodniki, a przede wszystkim wybudowany będzie brakujący od wielu lat odcinek muru oporowego w rejonie posesji nr 12, umożliwiający poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, co pozwoli zlikwidować przewężenie.

W ramach zadania ponadto uporządkowane zostaną miejsca postojowe w rejonie istniejącego oraz dobudowanego odcinka muru oporowego, nastąpi korekta geometrii na skrzyżowaniu z ul. Hażlaską, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa zapewniająca sprawne odwodnienie drogi oraz wdrożona docelowa organizacja ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zostaw komentarz