Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ma być sympatyczna i dobrze się kojarzyć. Szpital Śląski w Cieszynie chce mieć swoją maskotkę

Facebook Twitter

Postanowił sięgnąć po ekspertów i ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci. Mogą być pastele, kredki, kreda, farby, tusze, wydzieranka, collage, filc czy rękodzieło, byle z pomysłem, oryginalnie i estetycznie. Do pracy już wzięli się mali pacjenci.

Swoje projekty może zgłosić każde dziecko z powiatu cieszyńskiego w wieku od 3 do 12 lat. Najlepsze prace będą nagrodzone i pokazane na wystawie w Galerii Zmiennej Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Termin nadsyłania prac mija 30 listopada, wielki finał i ogłoszenie wyników w Mikołaja, 6 grudnia.

Prace konkursowe można składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adresem:

Szpital Śląski w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4
z dopiskiem „Konkurs- maskotka szpitala”

Kontakt: Katarzyna Materna tel. (33)8549219

Regulamin:
-Prace mogą być wykonane w dowolnej technice: pastele, kredki, kreda, farby, tusze, wydzieranka, collage, filc, rękodzieło.
-Każde dziecko nadsyła jedną pracę.
-Każda praca powinna być opatrzona tytułem oraz danymi uczestnika ( imię i nazwisko, nazwa szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna).
-Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
-Jury- powołane przez organizatora -wyłoni laureatów konkursu.
-Kryteria oceny prac to : pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematyką, estetyka.
-Organizator konkursu poinformuje o wynikach placówki oświatowe oraz zamieści listę laureatów na stronie internetowej www.szpitalslaski.pl 06 grudnia 2015r. -Nagrody dla autorów najlepszych prac zostaną uroczyście wręczone przez dyrekcję szpitala. -O ustalonym terminie poinformujemy nagrodzonych.
-Decyzja jury jest ostateczna.
-Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
-Nagrodzone prace będą wykorzystane w publikacjach Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zaprezentowane na stronie internetowej www.szpitalslaski.pl, na wystawie w Galerii Zmiennej, a także w lokalnych mediach.
-Udział w konkursie oznacza zgodę na zasady zawarte w regulaminie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj