Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Malujesz? Zaprojektuj i wykonaj Graffiti w centrum Rybnika

Facebook Twitter

Można pomalować most nad Nacyną i to całkiem legalnie. Rybnik proponuje zaprojektowanie, a potem wykonanie rysunków, na nowej przeprawie nad rzeką. Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów.

Fot. L. Tyl / rybnik.eu

Tematyka prac jest dowolna, z zastrzeżeniem, że praca ma mieścić się w kanonach estetyki i ogólnie przyjętych norm społecznych. Projekt musi zostać tak przygotowany, by możliwe było jego późniejsze przeniesienie techniką graffiti na ścianę pod mostem na bulwarach nad Nacyną, ma mieć wymiary 20 m na 1,6 m.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 propozycje. Prace powinny być narysowane na kartce formatu A4 w pozycji poziomej i dostarczone w wersji papierowej do siedziby Organizatora Konkursu (kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do 30 kwietnia br.

Do konkursu mogą być zgłaszane te projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach. Konkursowe projekty oceniać będą członkowie Jury, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria oceny, jak: zgodność doboru tematu pracy do otoczenia, oryginalność, innowacyjność, kreatywność, walory artystyczne.

Jury przyzna jedną nagrodę główną zwycięzcy Konkursu w wysokości 3 000 zł. Autor zwycięskiego projektu wykona w uzgodnionym z Organizatorem terminie zaprojektowane przez siebie graffiti, używając własnych materiałów niezbędnych do wykonania rysunku.

Szczegółowe informacje, w tym karta zgłoszenia oraz formularze oświadczeń w regulaminie konkursu

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj