Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Marklowice: warsztaty artystyczne dla dzieci

Facebook Twitter

Od września do grudnia 32-osobowa grupa marklowickich przedszkolaków oraz osób niepełnosprawnych weźmie udział w interdyscyplinarnych zajęciach artystycznych, mających na celu wspólne przygotowanie spektaklu teatralnego, wieńczącego działania projektu.

W Wodzisławskim Centrum Kultury na uczestników czekać będą instruktorzy, którzy zapewnią im udział w atrakcyjnych formach zajęć integracyjnych, teatralnych, scenograficzno-plastycznych i taneczno-ruchowych.

Dzieci i niepełnosprawni staną się na czas trwania projektu aktorami, stworzą samodzielnie scenografię i rekwizyty, nauczą się piosenki i układu tanecznego, który zaprezentują w spektaklu „Raz, dwa, trzy – szukam” – opowieści o poszukiwaniu szczęścia.

Zajęcia te poprzedzą przeprowadzone w miesiącu sierpniu działania rekrutacyjne prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Marklowicach i Bractwo Osób Niepełnosprawnych w Gorzycach – partnerów projektu oraz adaptacja pomieszczenia Wodzisławskiego Centrum Kultury na potrzeby WC dla osób niepełnosprawnych.

Poza działaniami artystycznymi w projekcie znalazły się również warsztaty dziennikarsko-promocyjne. Na bazie przeprowadzonych wywiadów z uczestnikami powstanie publikacja inspirowana historią ze spektaklu.

Opracowany w takim partnerstwie projekt będzie pełnił funkcję integracyjną na płaszczyznach: dziecko – dorosły, pełnosprawny – niepełnosprawny, co przyczyni się do realizacji idei dialogu, zbliżenia, przełamywania barier. Przyczyni się on również do kształtowania nawyku uczestnictwa w kulturze, wspierania aktywności, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów,  podejmowania decyzji i świadomego kierowania emocjami. Wzmocnienie kompetencji dotyczących świadomości i ekspresji kulturalnej ułatwi uczestnikom określenie własnej tożsamości

„Scena bez barier” będzie okazją do przełamania funkcjonujących stereotypów o życiu osób niepełnosprawnych i rozbudzenia drzemiącego w nich potencjału. Poprzez kontakt z osobami niepełnosprawnymi, dzieci będą mogły wykształcić w sobie kompetencje społeczne otwartości i tolerancji, niepełnosprawnym umożliwi się wyjście z izolacji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj