StartKultura

Marklowice: warsztaty artystyczne dla dzieci

W Wodzisławskim Centrum Kultury na uczestników czekać będą instruktorzy, którzy zapewnią im udział w atrakcyjnych formach zajęć integracyjnych, teatralnych, scenograficzno-plastycznych i taneczno-ruchowych.

Dzieci i niepełnosprawni staną się na czas trwania projektu aktorami, stworzą samodzielnie scenografię i rekwizyty, nauczą się piosenki i układu tanecznego, który zaprezentują w spektaklu „Raz, dwa, trzy – szukam” – opowieści o poszukiwaniu szczęścia.

Zajęcia te poprzedzą przeprowadzone w miesiącu sierpniu działania rekrutacyjne prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Marklowicach i Bractwo Osób Niepełnosprawnych w Gorzycach – partnerów projektu oraz adaptacja pomieszczenia Wodzisławskiego Centrum Kultury na potrzeby WC dla osób niepełnosprawnych.

Poza działaniami artystycznymi w projekcie znalazły się również warsztaty dziennikarsko-promocyjne. Na bazie przeprowadzonych wywiadów z uczestnikami powstanie publikacja inspirowana historią ze spektaklu.

Opracowany w takim partnerstwie projekt będzie pełnił funkcję integracyjną na płaszczyznach: dziecko – dorosły, pełnosprawny – niepełnosprawny, co przyczyni się do realizacji idei dialogu, zbliżenia, przełamywania barier. Przyczyni się on również do kształtowania nawyku uczestnictwa w kulturze, wspierania aktywności, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów,  podejmowania decyzji i świadomego kierowania emocjami. Wzmocnienie kompetencji dotyczących świadomości i ekspresji kulturalnej ułatwi uczestnikom określenie własnej tożsamości

„Scena bez barier” będzie okazją do przełamania funkcjonujących stereotypów o życiu osób niepełnosprawnych i rozbudzenia drzemiącego w nich potencjału. Poprzez kontakt z osobami niepełnosprawnymi, dzieci będą mogły wykształcić w sobie kompetencje społeczne otwartości i tolerancji, niepełnosprawnym umożliwi się wyjście z izolacji.

Zostaw komentarz