Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza – jak można skorzystać?

Facebook Twitter

Ruszył Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza. To pieniądze dla samorządów na walkę ze smogiem. Gminy mogą startować o środki w dwóch konkursach: „Inicjatywa Antysmogowa” i „Gmina pełną piersią”. Już można składać wnioski.

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza – główne założenia

„Inicjatywa antysmogowa” jest konkursem adresowanym do gmin zobligowanych do przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmniejszenia stężeń m.in. pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, a także ograniczenia emisji CO2.

Kwestie związane z ochroną powietrza i koniecznością wyeliminowania smogu traktowane są przez zarząd województwa priorytetowo, zwłaszcza, że przez dekady byliśmy regionem, który borykał się z szeroko pojętymi problemami ekologicznymi. Mamy jednak podstawy, aby patrzeć w przyszłość z optymizmem. Nasze województwo jest jednym z liderów programu „Czyste powietrze”, którego ideą jest wymiana źródeł ciepła na przyjazne środowisku naturalnemu, realizujemy uchwałę antysmogową, przyjęliśmy także program Zielone Śląskie rozpisany do 2030 roku, a jego podstawowym założeniem jest swoista ekologiczna transformacja Śląska. Chcemy być regionem zielonych technologii. Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza jest kolejnym etapem przywracania świadomości ekologicznej. Stawką jest nasze zdrowie i życie, bo redukcja smogu przełoży się na mniejszą zapadalność na choroby płuc i układu krążenia, które są dziś plagą cywilizacji. Być eko oznacza być zdrowym i dłużej cieszyć się życiem. Dokonajmy tego wspólnie

– zachęca marszałek województwa Jakub Chełstowski.

 Program Poprawy Jakości Powietrza

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza w 2023 ma budżet w wysokości 5 mln 700 tys. zł. Gminy na poprawę jakości powietrza mogą ponadto dodatkowo uzyskać 7 mln zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obecny na konferencji inaugurującej program Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego zwrócił uwagę na postęp jaki poczyniło Województwo Śląskie względem poprawy jakości powietrza.

Dziś Śląsk jest liderem programu „Czyste Powietrze”. To tutaj wymienia się najwięcej „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła. Małopolska, która tak dobrze sobie radziła, ale wstrzymała realizację swojej uchwały antysmogowej spadła w tym rankingu na miejsce piąte. To wystarczy za komentarz. Województwo Śląskie jest konsekwentne w swoich działaniach i za to należą się samorządowi słowa uznania

– powiedział Andrzej Guła.

Program będzie realizowany w oparciu o dwa konkursy. Pierwszy z nich to Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa”. Środki na jego realizację zabezpieczono w budżecie Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych i wynoszą one 5 mln zł. Będą one przeznaczone na realizację zadań wspierających gminy i służby kontrolne w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, a także na działania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Kolejnym przedsięwzięciem będzie Konkurs „Gmina pełną piersią”, który podobnie jak „Inicjatywę Antysmogową” zrealizuje Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych UMWŚ. Na ten cel trafią środki w wysokości 700 tys. zł i zostaną przekazane w formie nagród dla gmin na realizację zadań proekologicznych związanych z ochroną powietrza.

„Inicjatywa antysmogowa” jest konkursem adresowanym do gmin regionu zobligowanych do przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu, a także ograniczenia emisji CO2.

W ramach komponentu w 2023 roku województwo udziela wsparcia na działania zmierzające do egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej, a także wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. W ramach programu gmina może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie, ale łączna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 200 tys. zł na gminę.

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza oferuje pomocą finansową, w ramach której zostaną objęte takie działania jak np. zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne źródła ciepła w samorządowych obiektach użyteczności. W ramach realizowanego zadania obligatoryjnie muszą być rozpowszechniane informacje na temat finansowania zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz informacje na temat przepisów uchwały antysmogowej.

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza – główne założenia

Nagrody i wyróżnienia dla gmin muszą być przeznaczone na wydatki majątkowe lub bieżące na terenie nagrodzonej gminy. Środki muszą być przeznaczone na cele związane z ochroną powietrza i mogą w swoim zakresie obejmować w szczególności: zakupy, dotacje, roboty budowlane, usługi i inne.

Nagrodą będzie voucher w kwocie:

I miejsce – 250 tys. zł
II miejsce – 200.000 zł
III miejsce – 150 tys. zł
2 wyróżnienia po 50 tys. zł.

To nie wszystko. Jest także plan rozszerzenia marszałkowskiego programu poprawy jakości powietrza o pakiet dla środowiska i czystego powietrza zawierający wszystkie narzędzia finansowe w ramach FESL 2021-2027 jakimi dysponować będzie UMWŚ w ramach projektu „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”. Uruchomienie środków z pakietu planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza – Zobacz szczegółowe informacje – LINK

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 marca 2023